Förtal och grovt förtal

FRÅGA
Ifall en person suttit anhållen misstänkt till våldtäkt och sedan blivit frigiven, får tjejen i fråga sprida information om personen i fråga till sina vänner och hänga ut han som våldtäktsman trotts att han är frigiven?
SVAR

Hej Hampus,

Tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning och hjälp!

Vad gäller din situation är mitt initiala svar nej, man får inte sprida information i syfte att hänga ut en person, synnerligen inte gällande allvarliga anklagelser så som våldtäkt. Detta kan utifrån straffrätten ses som förtal alternativt grovt förtal enligt 5 kap. 1-2 Brottsbalken (BrB) (se HÄR).

Förtal enligt BrB döms den person som ’utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.’ Straffet för detta är böter såvida inte personen var tvungen att uttala sig eller ifall det med beaktande av omständigheterna var försvarbart.

Ett typexempel på ovanstående brott är just ifall någon förorsakat stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått ett mycket allvarligt brott. Med stor spridning menas att man genom internet, eller på annat sätt, t.ex. genom tidningsannons spridit uppgifterna till många personer. Även spridning genom SMS eller andra medier räknas in i denna bedömning.

Grundregeln gällande förtal är att åklagare inte får väcka åtal utan att initiativet istället ligger hos personen som blivit utsatt för brottet. Det finns undantag dock kan jag inte bedöma dessa då jag inte har tillräckligt med information. I vart fall har åklagaren möjlighet att väcka åtal ifall brottsoffret gjort en brottsanmälan.

För att sammanfatta skulle jag rekommendera att ni vänder er till närmsta Polismyndighet och gör en polisanmälan för i fall ni anser att personen förtalats av annan. Det är dock viktigt att veta att för att åtal ska väckas krävs att en lyckad förundersökning vilket förutsätter konkreta och tydligt talande bevis. Annars löper man lätt risk att förundersökningen läggs ner och åtal aldrig väcks.

Jag hoppas mitt svar har varit av hjälp och vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1071)
2020-11-28 Inskränkningar i tryckfriheten
2020-11-28 Är det brottsligt att sprida en dom?
2020-11-28 Hur begär man skadestånd till följd av förtal?
2020-11-28 Kan personal sätta upp bilder i personalrummet på någon som snattar?

Alla besvarade frågor (86591)