Förtal och förolämpning

FRÅGA
Hej! Läst på lite om förtal så har en fråga till er. Har hamnat i en tvist med min före detta chef och när jag gick med det problemet till facket så blev hon så pass arg att hon ringde till min sambo och anklagade mig för att ha varit otrogen och hotade mig med att lägga ner med facket annars så skulle hon se till att jag aldrig mer får ett jobb i denna stad. Hon har även gått runt och anklagat mig för detta till flera olika personer. Till saken hör också att jag är oskyldigt anklagad för detta har inte hänt. Jag känner mig kränkt, anklagad och hotad. Är detta något som går att anmäla? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att sammanfatta olika brottsrubriceringar som kan vara av relevans för din situation. Efter dessa rubriker hittar du mer om hur du kan gå vidare med din fråga.

Förtal

För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken). Det sist nämnda undantaget bör inte anses vara applicerbart på din chefs agerande.

Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, t.ex. din nuvarande partner i din situation.

Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning.

Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.

Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.

Förolämpning

En förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt, 5 kap. 3 § Brottsbalken

Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.

Rekommendation

Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas.

Om du driver målet själv och förlorar riskerar du vidare att behöva stå för både din egen och kollegans rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom du tar kontakt med Lawlines telefonrådgivning och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att det har gett dig svar på din fråga!

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1252)
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson
2021-11-29 Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

Alla besvarade frågor (97583)