Förtal och förolämpning

FRÅGA
En kvinna har skrivit att en man har knullat mig, vilket inte är sant. Detta har hon skrivit en gruppchatt med hennes vänner, och en gemensam vän har skickat screenshots av detta till mig. Kvinnan i fråga går omkring och förolämpar mig dagligen genom att säga saker så som "lögnare" eller "igeln" till mig personligen när jag går förbi. Kvinnan har skrivit till mig och kallat mig för påträngande och "du ska passa dig jävligt noga" Kvinnan har talat illa om mig och kallar mig för ett öknamn dvs "igeln" Jag har bevis för allt genom screenshots. Vad kan jag polisanmäla henne för? Ärekränkning vet jag men behöver hjälp
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Brotten om ärekränkning finns i 5 kap. brottsbalken (1962:700). Du hittar det här.

Förtal

Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning för förtal. Uppgiften ska lämnas till annan än den beskyllde och brottet anses fullbordat så snart uppgiften har kommit till dennes kännedom. Uppgiften skall vara av nedsättande karaktär. Man behöver inte bevisa att uppgiften faktiskt har lett till att andra missaktar den beskyllde. Det räcker med att uppgiften är ägnad till att utsatta den beskyllde för andras missaktning. Det krävs att det handlar om en uppgift och inte ett endast ett värdeomdöme. Påståenden vars sanningshalt kan prövas är att anses som en uppgift. Det spelar ingen roll om uppgiften som lämnats är sann eller falsk.

En person som skriver till andra i en gruppchatt om att en man har haft sex med dig i syfte att utsätta dig för deras missaktning kan göra sig skyldig till förtal.

Förolämpning

Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne för förolämpning. Förutsättningen för brottet är att en person smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle, t.ex. genom skällsord eller öknamn, eller en beskyllning eller genom något annat skymfligt beteende mot denne, t.ex. föraktfulla åtbörder eller signaler. Med förolämpning menas sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla.

En person som dagligen kallar dig för "lögnare" och "igel" och ägnar att såra dig kan göra sig skyldig till förolämpning.

Åtal

Ärekränkningsbrotten är enligt 5 kap. 5 § brottsbalken i princip brott som endast får åtalas av målsägande. I vissa undantagsfall får åklagaren väcka åtal t.ex. när den utsatta är under 18 år eller om det handlar om grova fall. Du bör göra en polisanmälan. En jurist kan hjälpa dig att skriva en stämningsansökan.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1045)
2020-10-26 Är brottet förtal aktuell?
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?

Alla besvarade frågor (85430)