Förtal och falsk tillvitelse vid falsk anmälan till socialtjänsten

FRÅGA
Hej Lawline,Jag är en ostraffad småbarnspappa / egen företagare som utan förvarning hamnat i en mycket obehaglig situation. Jag har av min svärmor inför en läkare på vårdcentralen blivit anklagad för att (1) Vara psykopat (2) Begått sexuella övergrepp mot min 2-åriga dotter. Specialistläkare på Huddinge sjukhus som genomfört en grundlig kroppsundersökning på min dotter har konstaterat att det inte finns några som helst tecken på ovan. Tack vare detta omhändertogs inte mina två barn och jag slapp bli hämtad av polisen. Har idag suttit i möte med socialtjänsten där de velat förklara / reda ut situationen för oss och få ta del av vår version av händelserna. Under mötet framkom vad min svärmor sagt till läkaren / läkarna vilket triggat igång hela den här mardrömmen. Min svärmor vill nu ta tillbaka allt hon sagt och “ställa det hela bakom sig"(!) Jag är av en annan uppfattning då den här historien hade kunnat sluta väldigt illa för mig. Socialtjänstutredning fortgår och går inte att stänga ner hur som helst utan få ha sin gång. Jag har tack och lov fullt stöd och förtroende av min familj och socialtjänsten ser i nuläget ingen anledning gräva vidare i fallet och vi behöver inte närvara på fler möten med dem. FRÅGA:Kan jag stämma henne för förtal? Obs: Vill inte hämnas på något sätt utan med juridisk tyngd bara markera att hon gått över gränsen och förhoppningsvis stävja nya infall från hennes sida. Tacksam för råd!
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som typiskt sätt utsätter offret för andras missaktning, döms för förtal till böter. Om personen dock var skyldig att uttala sig om detta eller om det är med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att personen lämnade dessa uppgifter, och personen även visar att uppgifterna var sanna eller om denne annars har skälig grund för att lämna uppgifterna, så ska denne inte dömas för förtal. 5 kap. 1 § BrB

För att det ska räknas som förtal måste uttalandet vara avsett att skada en annan människas anseende hos andra med hänsyn tagen till den krets offret tillhör. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Att uttala sig för myndigheter är straffritt om man måste, exv vid en rättegång. Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger.

I ditt fall har din svärmor sagt saker till läkaren som kan anses göra stor skada för dig. Det måste samtidigt påpekas att uppgifterna har lämnats till en läkare som då gör en anmälan och att allmänheten inte har tagit del av informationen. Om din svärmor även haft skälig grund för att lämna uppgifterna (t.e.x. att hon varit rädd för att barnbarnet far illa) kan hon inte dömas för förtal.

Jag anser helt enkelt att det är en bedömningsfråga om förtal har begåtts eller inte.

Däremot sker anmälan till en myndighet såsom Socialtjänsten (eller läkare som för det vidare) under straffansvar. Om din svärmor lämnat en lögnaktig uppgift till socialtjänsten kan det utgöra brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, och medföra straffansvar enligt brottsbalken 15 kap 7 § BrB, d.v.s. det kan polisanmälas.

Även i detta fall räcker det inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen, det måste även finnas ett uppsåt eller, för vårdslös tillvitelse, i vart fall oaktsamhet.

Om din svärmor t.ex. lögnaktigt har gjort en anmälan till Socialtjänsten om att dina barn far illa trots att hon kände till att så inte var fallet är det mycket möjligt att ett brott har begåtts. Om du misstänker att så är fallet går det naturligtvis bra att göra en polisanmälan.

För vår telefontid kan du höra av dig via. mail (kontaktuppgifter nedan). Jag föredrar att vi har den imorgon klockan 15.00?

Med vänlig hälsning,
Zinar Budak
zinar.budak@hotmail.com

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?