Förtal och brott mot frihet och frid

FRÅGA
Kan jag anmäla min exflickvän för förtal? Det börja med att hon gick igenom min messenger efter vi gjort slut hon ser då att jag skriver med en ny å känner sig sårad och bestämmer sig för att hämnas genom att komma till min arbetsplats och skrika på mina kollegor och helt öppet på avenyn i gbg att jag misshandlat och våldtagit henne. Hon är även över på andra krogar där jag har kollegor och skriker samma sak. Hon attackera även en kollega och blir gripen och fortsätter skrika vilket resulterar i att det blir en anmälan och jag får mitt ordningsvaktsförordnande indraget under processen. Jag förlorar min inkomst då jag inte längre kan jobba och hon fortsätter efter denna händelsen skriva till min chef och försöker få mig sparkad. Hon skriver även till den ansvarig på klubben och lägger ut samma anklagelser på instagram så mina syskon och vänner ser det.Och blir det hon som är skyldig till falsk angivelse när det är polisen som upprättar anmälan? Och det är väl inte heller lagligt att utan min vetskap och tillåtelse att gå igenom mina messenger konversation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga enligt följande, du undrar först och främst om du kan anmäla din före detta flickvän för förtal på grund av hennes uttalanden om att du har misshandlat och våldtagit henne. Dessutom undrar du om hon kan bli dömd för falsk angivelse, du undrar även om det är ett brott att hon gått igenom dina meddelanden utan din tillåtelse. Jag ska först redogöra för förtal sedan för falsk angivelse och till sist för brott mot frihet och frid.

Förtal

Brottet som kan aktualiseras i detta fall är förtal. Förtal regleras i (5 kap 1 § Brottsbalken). Det framgår att om en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Det finns dock undantag för när man får sprida sådana uppgifter utan att bli dömd för förtal. Det när nämligen om personen är skyldig att sprida uppgifterna eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Vidare krävs det att personen hade skälig grund att sprida uppgifterna eller att uppgifterna är sanna eller om det finns anledning att tro att de är sanna.

I ditt fall är dessa uppgifter som din före detta flickvän lämnat sådana som är typiska för att utsätta någon för andras missaktning. Du hävdar att uppgifterna inte är sanna. Däremot krävs det inte att uppgifterna är sanna, det kan ibland räcka med att personen haft skälig grund att sprida dem. Det krävs också att personen kan antingen visa på att det var försvarligt att sprida uppgifterna i fråga eller att personen varit skyldig att sprida dem. Jag kan inte med säkerhet säga vad utfallet blir om du anmäler henne för förtal. Du kan dock alltid anmäla om du känner att du har blivit utsatt för brottet förtal. Det krävs att du åtalar personen som du anser är skyldig, då åklagaren i förtalbrotten som huvudregel inte får väcka åtal.

Falsk angivelse

Falsk angivelse aktualiseras när en person till åklagare eller polis uppger att annan oskyldig person begått ett brott i avsikt att få denne dömd för brottet, se (15 kap 6 § BrB). Det krävs att personen haft ett åtalssyfte, och haft vetskap om att den personen hen anmäler för brott är oskyldig. Det krävs inte att den felaktigt angivna personen faktiskt åtalas, utan det räcker med att det ska ha varit personens syfte när hen lämnar uppgifterna till polis eller åklagare.

Jag har inte riktigt förstått utifrån din fråga om din före detta flickvän anmält dig/lämnat uppgifter till polis eller åklagare om att du har misshandlat/våldtagit henne. Jag kan tyvärr inte heller säga i den delen vad utfallet blir. Jag kan dock säga så här, om hon har kontaktat myndigheterna och angav felaktiga uppgifter om dig med syfte att få dig åtalad i rätten kan hon ha gjort sig skyldig till falsk angivelse.

Brott mot frihet och frid

Du uppger att din före detta flickvän läste dina meddelanden utan din tillåtelse. Att någon olovligen, det vill säga utan tillåtelse, läser någons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. Brottet som kan aktualiseras är brytande av post eller telehemlighet, se (4 kap 8 § BrB). Det förutsätts att du inte haft kännedom om att hon har läst dina meddelanden, dvs. att handlingen begåtts olovligen.

Slutsats

Jag kan tyvärr inte säga vad som kan bli aktuellt och ifall hon blir dömd för de ovannämnda brotten. Du kan dock alltid anmäla till polisen ifall du känner dig utsatt för något eller alla dessa brott.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96402)