Förtal och bevisvärdering

FRÅGA
Hejsan 'Jag sitter just nu i en vårdnadstvist med min dotters pappa. Vi har kommit till stadiet då vårdnadsutredning är klar och fick läsa denna nu nyligen. Det framkommer i denna att utredaren har tagit beslut på vad min fd har sagt om mig, saker som ej är sanna, hon har även skrivit att jag sagt saker som jag ej har sagt och att jag tar mediciner jag ej tar. Varför hon skrivit detta vill hon ej svara på och tänkte inte ändra det heller, utan skickade in detta till tingsrätten med felaktig information. Till detta hör också att min fd har förtalat mig 3 års tid med att jag skulle vara psykiskt sjuk, det finns inga belägg för detta, inga bevis eller utlåtanden, eller någon diagnos från läkare/psykolog eller liknande. Där emot finns det utlåtande om att inget sådant har framkommit. trots detta har hon byggt sin utredning på vad han påstår om mig. Hur kan jag arbeta emot detta? Vad kan jag göra ? Ska jag en gång för alla anmäla honom för förtal med avsikt att skada mig illa så han får egen vårdnad? Hur kan jag få denna ogilitgförklarad??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Brottsbalken (BrB) 5:1 definieras vad som utgör förtal. Det är när en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Enligt BrB 5:1 st. 2, finns det dock ett undantag och det är när personen är skyldig att uttala sig om detta eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna en sådan uppgift, t.ex. om uppgiften är sann eller om man har skälig grund för det.

Om du anser att du har blivit utsatt för förtal, finns det möjlighet att göra en polisanmälan.

Om du inte skulle bli nöjd med domslutet, har du även rätt till att överklaga domen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94603)