Förtal och anmälningsplikt inom skola

Hej Detta kommer vara fler frågor än 1, jag hoppas att det är okej ändå. Behöver veta vad som kan göras om den här gruppen människor. Om en person pratar i flera veckor om att den hör röster i sitt huvud och sedan begår ett självmordsförsök som misslyckas. Är man skyldig till ett brott då som kompis, lärare eller random person som råkar höra, även om man inte visste om att personen senare skulle begå ett självmordsförsök, men visste att personen mådde dåligt/inte var stabil? Är det lagligt för en grupp människor att tala om en person som begått ett självmordsförsök som misslyckats när den personen inte är närvarande, och diskussionen sker i en skola där vem som helst skulle kunna höra allt som sägs, eftersom man att talar väldigt högt men samtidigt hånar man, skämtar, kritiserar, spekulera/hitta på saker som kan stämma till hur det skedde och varför och säger respektlösa och detaljerade privata saker om personen och själva försöket. Vad är olagligt att säga och göra när det gäller en person som begått ett självmordsförsök och misslyckats.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Kan man vara skyldig att ingripa om någon uppvisar självmordstankar? 

I svensk rätt är det inte kriminaliserat att bara titta på och inte ingripa utifall någon far illa, utsätts för en brottslig gärning eller på annat sätt hamnar i en nödsituation. Man kan säga att vi har rätten till att ingripa men inte en skyldighet.  

Det finns dock undantag till denna annars generella ansvarsfrihet, och det är tillfällen där en person har fått ett utökat ansvar genom anställning eller som förälder till ett barn under 18 år eller liknande vårdnadshavarställning. Vid sådana förhållanden kan exempelvis att inte förse sitt barn eller en patient med mat leda till straffansvar. 

Att vara lärare kan utgöra en sådan anställning som medföra en skyldighet att ingripa utifall en elev far illa. Exempelvis att behöva träda in och stoppa ett bråk mellan två elever eller att idrottsläraren behöver hjälpa en elev från att drunkna vid en simlektion (förutsatt att det inte finns badvakter som tar på sig det ansvaret). När det kommer till psykisk ohälsa däremot, så är faran inte av samma konkreta fara som exempelvis en drunkning och här blir det istället en fråga om huruvida en lärare har en anmälningsskyldighet eller inte. Det framgår av 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (se) att myndigheter som bedriver verksamhet vilket berör barn under 18 år har en anmälningsplikt att rapportera till socialnämnden om ett barn far illa. Att en elev uppvisar självmordstankar borde hamna under en sådan anmälningsplikt, men det beror också på elevens ålder och mognad.  

Konversera på ett nedsättande sätt om en person 

Att håna, sprida rykten eller på annat sätt porträttera en person på ett klandervärt sätt ska helst undvikas då det kan leda till straffrättsligt ansvar, antingen genom förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (se) eller förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (se). Det som du har beskrivit skulle mycket väl kunna uppfylla kraven för antingen vara förtal eller förolämpning och är således en brottslig gärning.

Vad kan vara brottsligt att säga om en person som begått ett självmordsförsök 

Jag kommer här ställa upp kraven för vad som kan utgöra förtal, alternativt förolämpning. 

Förtal 5 kap. 1 - 2 § Brottsbalken 

Med förtal avses att lämna en uppgift om någon annan som är nedsättande till en utomstående person. Det krävs att uppgiften som lämnas kan tänkas vara sann, att exempelvis säga att någon är från planeten mars kan inte utgöra förtal. Dessutom ska uppgiften komma någon som inte är gärningsmannen och offret till dels, skulle gärningsmannen bara säga den nedsättande uppgiften mot offret kan det dock handla om förolämpning. Uppgiften kan antingen vara i form av ett uttalande, i skrift eller genom bild. Även att sprida uppgifterna vidare kan utgöra förtal. Bedömningen om en uppgift är nedsättande eller inte utgår i från vad som anses vara klandervärt utifrån sociala värderingen på dennes ort och inom den egna samhällsgruppen eller personkretsen. 

Förolämpning 5 kap. 3 § Brottsbalken 

Med förolämpning avses handlingar som på ett eller annat sätt är avsedd att attackera någon annans självkänsla. Det kan vara att genom uttalanden kalla någon för olämpliga saker, hota någon eller beskylla någon med avsikt att kränka personens självkänsla. Detta kan också göras genom att göra olika gester eller grimaser men också genom att angripa personens kropp, som att spotta på en annan person. Vad som kan anses kränka någons självkänsla beror på hur offret uppfattade handlingen. Skulle alla förutsättningar för förtal vara uppfyllda har den brottsrubriceringen företräde över förolämpningsbrottet.  

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”