Förtal när arbetsgivare påstår något som inte stämmer?

FRÅGA
Hej!Jag och min närmsta kollega har mot vår vilja blivit förflyttade till andra platser och med andra arbetsuppgifter. Vi arbetar i offentlig sektor. Jag vet att kollegor till oss fått höra att anledningen till förflyttningen av oss två är att någon av oss begått tjänstefel och fått en reprimand. Kollegorna har fått höra detta i samband med att de tillfrågats om att "ta över" efter oss.Ingen av oss har hört att någon av oss begått tjänstefel eller fått en reprimand.Att vår arbetsgivare sitter och påstår sådant här inför kollegor om oss - är det förtal? Det skapar ju onekligen fantasier hos våra kollegor om vad vi gjort för ev. fel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det skulle här vara möjligt att i en domstol argumentera för du blir anklagad såsom brottslig i ditt levnadssätt då arbetsgivaren de facto anklagar dig för tjänstefel (utan att egentligen lägga fram någon direkt bevisning för det).

Svaret på din fråga är alltså att det mycket väl kan röra sig om ett förtal med anledning av arbetsgivarens mycket "luddiga" uppgift kring att du skulle begått tjänstefel. Du kan således inleda en förtalsprocess (målsägandeåtal) i domstol. Dock är det mycket viktigt att påpeka att är svårt och kräver mycket energi från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum då du kommer vara din egen åklagare i processen. Detta bör man ha i åtanke innan man inleder en process i domstol kring ett eventuellt förtalsbrott.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84412)