Förtal mot tidigare partner

FRÅGA
Jag och mitt ex har tre barn ihop, 8år, 10år och 15år. Vi separerade 2013 och han den tiden ville inte ha kontakt alls med mig eller barnen, vid separationen gav han mig ensam vårdnad. Nyligen tog han kontakt med 15åringen där pappan i mejlet påstår att han har försökt flera gånger ha umgänge men det va jag som vägrat och stod i vägen och att pappan inte vill att barnet ska berätta för mig (mamman) att de har kontakt med varandra mm.- Pappan har inte hört av sig på flera år, han har aldrig försökt få umgänge med barnen, det är lögn.Kan jag då anmäla pappan för förtal eller annat? Vad vinner/förlorar jag på det?- Är det ens lämpligt att pappan uppmuntrar barnet att ha hemligheter från mig som är barnets enda förälder? barnet har haft endast mig under alla dessa år och har inte sett eller hört något från sin pappa. Kan jag anmäla det någonstans för att ha det som stöd för hur olämplig pappan är som förälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utifrån den information jag har fått, förstår jag frågan som om att du vill veta om det är möjligt att genomföra några juridiska åtgärder gentemot barnets fars uttalanden om dig.

Utgör detta förtal - Eftersom detta kommer beröra förtal, förolämpning m.m. kommer vi att röra oss i 5 kap i Brottsbalken (BrB). 5 kap 1 § BrB anger att om någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter för att uppbringa missaktning hos andra, ska dömas för förtal. Detta innebär då att man gör sig skyldig till förtal när man säger att någon annan är:

1)Brottslig, utför brottsliga handlingar 2)Klandervärd i sitt levnadssätt = att man har ett missbruk eller liknande vanor som är väldigt nedvärderande. 3)Eller lämnar uppgift för att väcka missaktning = man sprider rykten eller säger saker för att man vill få en annan person att framstå som en dålig människa.

I och med att dina barns far inte verkar ha sagt att du har brottsliga vanor eller utför brott, kan det inte vara förtal på den punkten. Han verkar inte heller ha sagt sådant, så vitt framkommer i den information jag har blivit delgiven, ha yttrat sig om att du har ett klandervärt levnadssätt genom att du är missbrukare, inte kan ta hand om barnen etc. Om sådant skulle vara fallet kan detta utgöra förtal. Utav det jag har blivit delgiven tyder dock inte mycket på att sådant är fallet.

Det som kan komma in under förtal är då att dina barns far har lämnat uppgifter om dig för att väcka missaktning hos dina barn. Han har lämnat uppgifter om att du har förhindrat honom från att träffa dem, i syfte att få barnen att tycka illa om dig och mer om honom. Detta skulle kunna utgöra förtal. Om ett förtal anmäls, återfinns det två potentiella register som personen i fråga kan hamna i, misstanke- och belastningsregistret. Du kan läsa om dessa två register här.

Vad har du att vinna på detta – Det du har att vinna på en sådan här situation är att i en potentiell vårdnadstvist där fadern kräver eller vill tvista om vårdnaden om barnen, kan det vara bra att ha en dom om förtal för att kunna påvisa att han har samarbetssvårigheter etc.

Problematiken är att förtal är brott som hanteras under enskilt åtal, 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det enbart är målsägaren som har rätt att väcka åtal mot den tilltalade. Det innebär alltså att det är endast du själv som kan väcka åtal hos domstol, varav du själv får stå för dina kostnader för att driva målet. Det största varningstecknet jag vill uppmärksamma dig på är det om rättegångskostnaderna. När en åklagare för ett "vanligt" åtal i rätten riskerar målsägande inte att bli betalningsskyldig även om den tilltalade frikänns och man kan säga att den målsägande "förlorade". Systemet när det kommer till enskilt åtal är dock annorlunda. Här gäller de civilrättsliga reglerna vilka bygger på principen om att "förlorande part betalar". Om du åtalar personen som trakasserar dig och inte lyckas bevisa dennes skuld kommer du att bli ersättningsskyldig för dennes rättegångskostnader. Detta kan innebära mycket höga summor, inte minst de som härför sig till personens advokatkostnader.

Så kort och gott, ja om du anmäler honom för förtal och får honom fälld så har du något positivt att använda dig av vid en framtida tvist, medan nackdelen är att om du inte vinner tvisten kommer det troligen kosta dig väldigt mycket pengar.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1181)
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS
2021-04-01 Har jag utsatts för brottet förtal?

Alla besvarade frågor (91059)