Förtal mot en grupp i offentlig miljö

FRÅGA
Hej!Vi är personal i en skola som känner att vi har blivit minst sagt förtalade och kränkta offentligt av en politiker!Detta skedde i samband med en livesändning då kommunfullmäktige skulle besluta om ett nytt skolförslag i kommunen! Flera politiker fick gå fram till talarstolen för att säga sin mening! Och under den här livesändningen så väljer en av partiledarna då, att alltså offentligt kalla oss personal samt även föräldrarna till elever på denna skola rasister! Det gjorde oss väldigt ledsna och upprörda! När de dessutom va i direktsändning! Är inte de förtal i offentligt rum?! Snälla hjälp oss! Vi känner oss förkrossade över det här påhoppet!
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av regler i brottsbalken. Först kommer jag att förklara för dig vad brottet förtal är och sedan vad som eventuellt gäller i ditt fall.

Brottet förtal

För att ett uttalande ska vara förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom ''brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt'' eller annars ha lämnat uppgift som är ''ägnad att utsätta denne för andras missaktning'' (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Uppgiften som lämnas ska vara nedsättande och av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Personen behöver dock inte ha blivit utsatt för andras missaktning.

Vad gäller i mitt fall?

Du skriver att politikern kallat personal samt föräldrar till elever på skolan för rasister. Du skriver dock inte om det framgick av uttalandet att det var just er skola eller just er grupp av personal som omfattades av uttalandet. Man måste nämligen kunna knyta uttalandet till specifika personer, i detta fall är det svårt för mig att avgöra om det går att knyta an uttalandet till specifika personer eller inte. Skulle det vara så att politikern pekade ut just er, så att man kunnat härleda uttalandet till er, så kan det röra sig om förtal. Det är dock väldigt svårt för mig att svara på.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92181)