Förtal kring rykte att tidigare anställd är sexualbrottsling

FRÅGA
Förtal!Jag har fått uppgifter av en medarbetare att en tidigare chef spridit ett rykte om att jag är en sexualbrottsling och uppmanat vederbörande att sprida detta falska rykte.Medarbetaren är beredd att vittna mot den chefen i denna fråga ! finns det exempel på tidigare domar i denna fråga att referera till
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Förtal innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen i syfte att utsätta denne för andras missaktning(5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). Brottet består typiskt sett av att en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person till en tredje person. Att uppgiften har nått en viss spridning krävs inte men det kan vara av betydelse för straffmätningen eller om det istället kan anses vara grovt förtal (5 kap. 2 § BrB). Framförandet kan även ske genom att på något sätt misstänkliggöra någon. Men uttalandet måste ändå vara av en viss bestämdhet.

Eftersom han eller hon har lämnat nedsättande uppgifter om dig och antytt att du förfarit brottsligt i syfte att misskreditera dig är det fullt möjligt att det räknas som förtal. Däremot, om uppgiften är sann eller om den har skälig grund eller liknande och samtidigt kan anses vara försvarlig räknas det inte som förtal (5 kap. 1 § 2 stycket BrB).

Det finns omfattande praxis kring frågan om förtal, i sammanhanget kan NJA 2014 s. 808 vara relevant.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till lawline.se/boka.

Vänligen,

Michael Butler
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94565)