FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB25/09/2014

Förtal inom företaget

Hej. Sköter lönerna på mitt arbete. Har tre gånger, på Facebook, blivit anklagad för att betala ut för lite lön eller dragit för mycket komptid, helt utan anledning. Dessutom av samma person. Ingen dementi har visats på Facebook. Det skadar både mej och företaget. Har ni något råd att ge, anmälan för förtal t.ex. Med vänlig hälsning Staffan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag väljer att fokusera på det fakta att du har anklagats för något som enligt dig inte har skett. Redogörelsen kommer att behandla de eventuella ärekränkningsbrott som kan komma att aktualiseras här. Ärekränkningsbrott behandlas i 5 kapitlet brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.

Skyddsobjektet i detta kapitlet är en människas ära, bland annat hur en människas god namn, rykte och anseende uppfattas hos andra. Det kan exempelvis röra sig om en verbal beskyllning eller skällsord. 

För att det skall röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd enligt 5 kapitlet 1§ brottsbalken. Det innebär således att denna person som har uttalat sig om dig i sociala medier, Facebook, och bland andra människor inte bara har talat i allmänt ordalag. Denna person, jag antar att det rör sig om en kollega, måste ha haft uppsåt till sitt agerande och därmed med vilje uttryck det som du ovan nämner i din fråga. 

Eftersom uttalandet av din kollega klart kan skada dig till person vad gäller ditt anseende och "namn" utåt är agerandet klandervärt. Jag kan inte annat än att anse att denne har agerat med uppsåt. För att din kollega skall kunna gå fri i en situation som denna måste han/hon visa att han/hon har varit skyldig att uttala sig om händelsen och att han/hon har haft grund för att uppgiften var sann. Eftersom det på alla arbetsplatser är av stor vikt att löner betalas ut som de skall samt att komptiden beräknas korrekt kan det komma att ses som försvarligt om du nu faktiskt skulle beräknat fel. Man måste ju agera om misstankar finns. Vad som kan diskuteras dock är hur man agerar. Att "hänga ut" dig så som din kollega har gjort oavsett om du har gjort fel eller inte tycker inte jag är försvarligt. Det hade varit mer professionellt att ta upp det med ledningen inom företaget. 

Personen som anklagar dig för detta måsta kunna bevisa att du har gjort fel och finns det inga belägg för dessa uttalande kan din kollegas agerande vara att anse som felaktigt och oförsvarligt. 

Vad gäller förolämpning som regleras i 5 kapitlet 3§ brottsbalken skall agerandet vara ägnat att såra någon. I detta skedet skulle det kunna ses som att du har blivit sårad men det faller på att det skall rikta sig direkt mot dig. I detta fallet rör det sig om att din kollega ifråga har uttalat sig till andra personer ("baktalat dig") och därför har han/hon gjort sig skyldig till ett förtal och inte en förolämpning. 

Förtal är ett målsägandebrott som regleras i brottsbalkens 5 kap 1§ tillsammans med 5 kapitlet 5§. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren. Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader.

Svårigheten ligger i att föra bevisning vid domstol. Uttalandet på Facebook kan dock vara bra bevisning att framhäva och kan tala till din fördel. Det kan också vara bra för dig att tala med andra kollegor för att undersöka om denna person har uttryck missnöje vad gäller dig. Är det av vikt för dig att driva frågan vidare är det också viktigt att ta fram bevisning som visar att du inte har gjort fel. 

Vad gäller företagets anseende kan de också driva frågan vidare. Du borde överväga att tala med ledningen om problemet och lösa det den vägen till att börja med eftersom rättegångskostnaderna kan bli mycket dyra. Är det en börda för dig och du väldigt gärna vill sätta ett stopp för detta rekommenderar jag dig att kontakta ett juridiskt ombud och höra dig för. 

Vill du ta kontakt med ett juridiskt ombud kan du boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Här kan du också få mer information om enskilt åtal: http://lawline.se/answers/5306

Hoppas att detta gav dig mer klarhet. Lycka till!

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare