Förtal i utredning om försörjningsstöd

FRÅGA
Om en socialtjänst i en utredning gällande försörjningsstöd skriver saker som inte stämmer (exempelvis att han eller hon har en annan examen eller har en viss diagnos) om en enskild, är då detta förtal?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.

I detta fall kan det vara så att personen är tvungen att uttala sig, eller att det kan ha funnits grund för påståendet. Om påståendena är helt felaktiga måste det röra sig om uttalanden som är relativt grova som utsätter personen för missaktning.

Det är svårt att bedöma detta enskilda fall, men troligen uppfyller uttalanden i en utredning av det slaget inte kriterierna för förtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84313)