Förtal i rättsprocess


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal regleras i brottsbalken (1962:700), BrB, 5 kap 1 §. Brottet kan i princip begås i en rättslig förhandling, men med tanke på att parter i en rättsprocess måste få ett relativt stort utrymme att uttrycka sina åsikter bör det krävas relativt mycket för att ett uttalande ska vara brottsligt.

För förtal krävs att man utpekar någon som klandervärd eller beskriver någon på ett sätt som gör att andra tycker illa om personen är det brottsligt. Det finns dock ett undantag i paragrafens andra stycke. Om det var försvarligt att lämna uppgiften, och man hade skälig grund för att anta att uppgiften var sann, döms man inte för brott.

Att du målats upp på ett negativt sätt är relativt klart. Det måste dock vägas mot det legitima intresset i en rättsprocess att få uttrycka sin uppfattning om motpartens agerande kring det som frågan rör. Svaret på din fråga hänger alltså i hög grad på sanningshalten i uttalandet. Om din motpart hade skälig grund för sin uppfattning är det inte straffbart.

Då jag inte vet vad som hänt kan jag inte ge ett mer precist svar än så. Avgörande blir alltså hur långt ifrån sanningen det som påståtts om dig är. Det krävs sannolikt relativt låg sanningshalt för att motparten ska slippa straff.

Då utfallet i en eventuell rättsprocess skulle bli så osäkert skulle mitt råd vara att inte väcka åtal i frågan. Ett bättre alternativ är istället att i den process som redan pågår motbevisa påståendena. Om du till exempel med fastighetskarta och vittne kan visa att motparten ljuger i syfte att måla upp en negativ bild av dig, kommer det få allt motparten säger i framtiden att verka otroligt. Domstolen kommer då lita mer på dig (som använder sig av fakta) än din motpart.

Sammanfattningsvis tror jag chansen till framgång är så osäker, och en eventuell vinst inte tillräckligt stor, för att ta frågan till rätten i ett separat mål. Istället bör du ta upp det i det mål som redan pågår för att visa att man inte kan lita på motparten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!  

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”