Förtal i facebook grupp för grannar?

FRÅGA
Förtal på facebook-grupp?Inom min bostadsrättförening har vi upprättat en sluten facebook-grupp för oss som bor i området. Det är 120 medlemmar i facebook-gruppen. Flera av medlemmarna har videofilmat personer som man vill varna för, och lagt ut filmerna på det slutna FB-kontot med en varningsuppmaning. Filmerna är så tydliga att man lätt kan identifiera personen. Det kan gälla personer som har ett misstänkt brottsligt beteende, t.ex. en misstänkt tjuv. Några grannar menar att detta inte är förtal, eftersom materialet endast lagts ut i en sluten FB-grupp, och att det därför är försvarligt. Jag undrar om det verkligen har någon betydelse för försvarlighetsbedömningen att videofilmerna publicerats inom en sluten grupp av grannar när det rör sig om så många som 120 personer.Fråga: Finns det rättsligt stöd för att det har någon betydelse för försvarlighetsbedömningen att uppgifterna lämnas inom en sluten FB-grupp, när det är tal om ett stort antal (120) medlemmar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är att det har betydelse för försvarlighetsbedömningen. I förarbeten till brottsbalken (dvs det dokument där lagstiftaren redogör för sitt tankesätt) nämns att till vem man säger något och i vilket sammanhang påverkar bedömningen. Fokus läggs förvisso på sådant man säger till vänner men tankesättet kan utvidgas till ens grannar (NJA II 1962 s. 147 ff).

Frågan är dock hur stor betydelse det har. Mig veterligen finns ingen domstolspraxis på en facebookgrupper för grannar. Däremot finns flera andra fall där personer dömts för förtal när de uttalat sig i slutna facebook grupper. Ju större grupp desto högre är dessutom risken att uttalandet sprider sig varför uttalanden i en större grupp är mindre försvarliga. Därmed tror jag inte att betydelsen är särskilt stor.

Sammanfattningsvis har det betydelse och det finns rättsligt stöd för detta i förarbetena, men den är nog inte särskilt stor.

Jag hoppas det ger klarhet i din fråga, du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98572)