Förtal i en låt

FRÅGA
Jag har varit polis i 45 år. Ca 2019 ringde en anonym och sade att man gjort en låt med mitt namn som titel. Låten finns på Youtube och Spotify. Jag lyssnade på låten som spelats in i Uppsala 2012.Jag vet vilket ärende det gällde och tyckte att det inte var så kränkande trots att jag kallas för "svin". Har ej anmält eller gjort något. Kan detta vara något brott. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uttalandena i den inspelade låten skulle kunna utgöra brottet förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § brottsbalken. Förtal innebär att någon utpekar annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Den uppgift som lämnas ska vara av nedsättande beskaffenhet och det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning.

Att kalla dig för ett svin i en låt som publicerats på YouTube och Spotify kan anses ha varit ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Personen eller personerna som gjort dessa uttalanden kan dock befrias från ansvar enligt 5 kap 1 § 2 st brottsbalken, detta förutsatt att uppgiftslämnandet varit försvarligt. Ingenting tyder dock på att det varit försvarligt i denna situation. Exempelvis har det ansetts vara försvarligt, och inte utgöra förtal att en medarbetare lämnar klandervärdiga uppgifter om sin chef till ledningen, se RH 1996:61. Någon sådan situation torde inte föreligga i detta fall.

Förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott som enligt huvudregeln hamnar under enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Ett enskilt åtal innebär, till skillnad från allmänt åtal, att målsäganden själv måste väcka åtal och föra talan vid en domstol, i stället för åklagaren. Att inleda ett enskilt åtal kan vara förenat med betydande risker om man förlorar målet, detta då det är målsäganden som ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader.

Slutligen är det värt att notera att brottet förtal har en preskriptionstid på två år enligt 35 kap 1 § 1 p brottsbalken, vilket betyder att det eventuella brottet troligtvis redan är preskriberat, beroende på när låten publicerades.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98575)