Förtal i bok

FRÅGA
Hej. Jag har en fråga som avser vad man får skriva om andra i publicerade böcker. Det skall nämnas att det i detta fall inte handlar om en fiktiv berättelse, utan en biografi. Min före detta fru har i skrivit om mig i sin bok, och beskriver privata situationer, några riktiga andra oriktiga. Hon beskriver t.ex. detaljerat ett missbruk jag haft, vad jag sagt och gjort osv. Min fråga är om hon har hon laglig rätt till att skriva vad hon vill? Har jag anledning att stämma henne för t.ex. förtal.Vänligen Johan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I och med att uttalandena inte riktas mot dig personligen, dvs. att din fru uttalar de till dig fysiskt är det inte tal om brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Det brott som aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.

Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en bok uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte.

Genom att skriva en bok, där personen i fråga detaljerat beskriver ditt missbruk klassas som förtal. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning".

Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material som visar vad du blivit utsatt för.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93123)