Förtal (hemfridsbrott)

FRÅGA
Hej! jag skulle vilja få lite råd från er angående en ingift person i min sambos familj. Detta startade för ett antal år sedan då jag fick veta att h*n gått runt i byn som vi bor i och sagt att jag blivit så tjock och säkert var gravid. Jag kände mig kränkt och började undvika personen. Eftersom jag undvek personen gick denna på mig vid ett tillfälle hos mina svärföräldrar. Vid ett annat tillfälle gick hon på mig på mitt arbete. Gick fram till mig och klappade mig på kinden och sa du kan inte undvika mig. Jag känner mig rädd och upplevde detta som ett hot. Personen gick in i mina svärföräldrars hus vid ett tillfälle utan deras vetskap när jag var och hälsade på dem då stod h*n och tjuvlyssnade på vårt samtal. Vilket känns som ett hemfridsbrott men jag kan ha fel. H*n har sagt till min sambo att folket i byn som vi bor i skrattar åt min profilbild på FB. H*n har själv ingen FB men använder förmodligen sina barns FB för att kunna kolla upp mig vilket jag upplever som mycket obehagligt. Men nu senast så har jag fått höra att h*n gått runt och sagt att min sambo skulle vara skyldig sin bror flera hundratusen samt lurat honom på flera jobb men så är inte fallet. Jag tycker att detta känns som ett förtal eftersom vi upplever att detta kan skada min sambos företag samt oss privat. Vi båda har bett personen att lämna oss ifred och att vi inte vill ha någon form av kontakt. Hur ska vi göra? anmäla eller bara ignorera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag uppfattat frågan har situationen pågått under en längre tid och läget har dessvärre inte upphört eller lugnat sig. Här nedan följer information om brottet förtal som enligt förutsättningarna i frågan är en passande brottsrubricering eftersom de kränkande yttrandena spritts till tredje person (5 kap. 1 § brottsbalken). Om de kränkande yttrandena hade lämnats till Er personligen blir brottsrubriceringen istället förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken).

Förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Brottet förtal fullbordas när uppgiften kommit till tredje mans kännedom. Det är även viktigt att nämna att brottet kräver uppsåt, med andra ord ska gärningsmannen förstå vad han/hon gör. Emellertid behöver han/hon inte veta om handlandet är brottsligt. Det har ingen betydelse om uppgiften är sann eller inte utan rätten prövar kvalitén i uttalandet. Med det avses att uppgiften duger till att framkalla missaktning hos andra, det behövs emellertid ingen bevisning om att uppgiften medfört andras missaktning. Bedömningen sker utifrån den utpekades situation och inte utifrån allmänt rådande värderingar.

Det är viktigt att påpeka att en åklagares åtalsrätt är begränsad när det gäller brottet förtal. För att en åklagare ska ha rätten att väcka åtal förutsätts såväl målsägandeangivelse och att åklagaren bedömer det som påkallat från allmän synpunkt 5 kap. 5 § brottsbalken. Enligt förarbeten till lagen som används för tolkning och tillämpning så anges två typsituationer när åtal ska anses påkallat ur allmän synpunkt. För det första ska det finnas ett klart samhällsintresse av att brottet åtalas. För det andra ska det finnas starka skäl med hänsyn till den som blir utsatt för brottet att det allmänna medverkar. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda behöver du själv väcka enskilt åtal för att personen det är fråga om ska hållas ansvarig.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Mitt råd till dig är att om läget inte blir bättre av tillsägelse gör en polisanmäl. Om inget händer på den fronten ta kontakt med en jurist som kan se närmare in på ärendet och hjälpa dig bedöma om det är värt att väcka enskilt åtal. Du kan komma i kontakt med en jurist hos oss på Lawline genom att klicka här.

Vad avser din uppfattning om hemfridsbrott

Om man olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott (4 kap 6 § brottsbalken). Det är viljan hos den som lagligen disponerar eller äger huset som avgör om det kan ses som ett hemfridsbrott eller inte, varför Du inte kan göra en anmälan vad avser denna händelse.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar!

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?