Förtal gentemot företag

Om en förtroendevald politiker i en kommun benämner en företagare som ockrare offentligt i en FB-grupp, för att kommunen använder dess tjänster (och företaget använder sig av priser som gäller ALLA) kan man anmäla för förtal då? Om samtidigt tråden besvaras av privatpersoner som även de benämner företaget som ockrare, kan dessa också anmälas? Blir det allmänt åtal eller är det en process som man själv får stå för?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken. Se den lagen här.

Rekvisiten för brottet förtal

För att det ska vara fråga om förtal i lagens mening krävs det att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt säger något som är menat att utsätta personen för andra personers missaktning. Skulle det anses som försvarligt att lämna uppgiften och uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann ska uppgiftslämnaren inte dömas för förtal (5 kap. 1 §).

Vid bedömning av om brottet ska anses som grovt tas hänsyn bland annat till i vilken omfattning uppgiften har blivit spridd och om den varit ägnad att orsaka stor skada. En uppgift som spridits på Facebook för att på så sätt få stor spridning kan alltså göra att brottet är att anse som grovt.

Förtal gentemot företag ej möjligt

I lagtexten sägs att det är en annan person som ska utpekas som brottslig eller klandervärd. Med person menas en fysisk person. Förtal är endast möjligt att begå gentemot fysiska personer och alltså inte gentemot juridiska personer, det vill säga företag.

För att det ska vara fråga om förtal krävs det personen haft för avsikt att utsätta den fysiska personen för andras missaktning, inte själva företaget. Om uttalandet i detta fall ska kunna utgöra förtal krävs alltså att politikern menat själv privatpersonen i sitt uttalande. Är det dock själva företaget politikern syftar på går det inte under förtal. Av din fråga uppfattar jag det som att det gäller själva företaget eftersom att det rör företagets prissättning och det går då inte att åtala politikern för förtal. Detta gäller då även de personer som besvarat Facebooktråden.

Om det uttalandet istället skulle vara riktad mot en privatperson skulle det kunna röra sig om förtal. Eftersom att det inte är att utpeka någon såsom brottslig att säga att någon är en ockrare skulle det i detta fall kunna vara fråga om fallet där den lämnade uppgiften utsätter personen för andra personers missaktning. Uppgiften som lämnas ska också vara avsedd att skada personen för att det ska vara fråga om förtal.

Enskilt åtal

Förtal är ett brott som hör under enskilt åtal, vilket innebär att det är personen som blivit förtalad (målsäganden) som själv får föra processen. En åklagare kan föra åtalet, men då ska det ha anmälts av målsäganden och vara påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren åtalar (5 kap. 5 §). Det är påkallat ur allmän synpunkt när det finns ett klart samhällsintresse att brottet åtalas, till exempel om det brottsliga uttalandet fått stor spridning bland allmänheten.

Hoppa du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo