FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB30/03/2016

Förtal genom spridning av falska rykten

Hej!

Det är så här att en kille jag typ var ihop med gjorde slut å blev ihop med en annan tjej å dom var ihop ca en vecka. Nu har han gått runt till några av mina vänner och påstår att hans före detta har sagt till honom att jag skickat ett Facebook meddelande till henne och dödshotat henne. Vilket inte är sant.

Jag känner mig riktigt illa till mods och undrar om det går att anmäla som grovt förtal.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Ärekränkningsbrott
Brotten om ärekränkning finns reglerade i 5 kap. Brottsbalken (BrB), se här. För att det ska vara fråga om förtal ska gärningspersonen (den som utfört den kränkande handlingen) utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgift till annan som är ägnad att utsätta den angripne (den som blir utsatt för förtalet) för andras missaktning, se BrB 5:1. Gärningspersonen ska ha pratat illa om personen i fråga inför andra personer och inte direkt till den angripne. I det fall gärningspersonen har riktat sig direkt mot den angripne kan det istället röra sig om en förolämpning enligt BrB 5:3.

I ditt fall har ditt ex gått runt och sagt till dina vänner att du har dödshotat hans nya tjej. Att hota någon till döds kan ses som ett olaga hot vilket finns reglerat i BrB 4:5. Här måste man ta hänsyn till om uppgiften att du hotat hans nya tjej kan påverka ditt anseende negativt och få dig att bli utfryst ur din sociala gemenskap.

Bedömningen om hans påstående varit ägnat att utsätta dig för andras missaktning (dina vänners) görs därför utifrån dig och din omgivnings synvinkel. Det saknar här helt betydelse om uppgiften är sann eller ej.

Uppsåt
Ditt ex har genom att ha spridit falska rykten om dig bland dina vänner riskerat att utsätta dig för dina vänners missaktning. Här finns inte så mycket att gå på mer än att du tog illa vid dig och att påståendet ej var sant. För att det ska kunna röra sig om förtal krävs att de lämnade uppgifterna har begåtts avsiktligen. Ditt ex måste alltså ha utfört handlingen med uppsåt och velat att andra skulle tycke sämre om dig och på så vis skada ditt anseende. Här saknar jag omständigheter för att göra en sådan bedömning.

Grovt förtal
För att det ska röra sig om grovt förtal ska de lämnade uppgifterna lämnats i avsikt att medföra allvarlig skada, BrB 5:2, där innehållet i uppgiften och omfattningen i vilket den har blivit spridd ska tas särskilt i beaktning. Ett exempel på grovt förtal kan tas från rättsfallet NJA 1992 s.594 där gärningspersonen utan kvinnans vetskap filmat när de haft samlag för att sedan visa filmen för kvinnans bekantskapskrets. Genom visningen av filmen lämnades uppgifter om kvinnan som varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning.

I ditt fall låter det inte som att det är fråga om grovt förtal.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis krävs det att gärningspersonen lämnat uppgifter till någon annan än den angripne (den som blivit beskylld för att vara klandervärd i sitt levnadssätt eller brottslig). Det krävs även att gärningspersonen har begått handlingen avsiktligen alltså med vilja att lämna sådana uppgifter som kan utsätta den angripne för andras missaktning. Här kan ditt ex eventuellt gjort sig skyldig till förtal i enlighet med BrB 5:1 i det fall han har utfört handlingen med uppsåt, se BrB 1:2 st. 1.

Råd
Först bör du tala med ditt ex hur du upplever situationen och att du inte uppskattar att han sprider falska rykten om dig. Förhoppningsvis kan han säga till dina vänner att han talade osanning och inte menade vad han sa tidigare. Alternativt att du pratar med dina vänner att inget som han sagt stämmer och att du helst lämnar allt bakom dig och går vidare.

Slutligen kan du väcka enskilt åtal enligt BrB 5:5. Det är alltså du som målsägande (angripne) som får väcka åtal och inte en åklagare. En bra idé är att skaffa sig ett ombud som kan företräda dig. Behöver du hjälp med att skaffa ett målsägarbiträde är min rekommendation att du vänder dig till en erfaren jurist på familjens jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. I det fall du inte har möjlighet att göra detta finns rättshjälp som innebär att du kan få hjälp att betala en del av kostnaden för ett ombud och rådgivning, se här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Emma FurwedRådgivare
Hittade du inte det du sökte?