Förtal genom spridning av facebookchatt?

FRÅGA
Om en administratör i en Facebookgrupp har talat illa om en gruppmedlem i en privat gruppchatt mellan ca 7 stycken andra administratörer i gruppen (skrivit allmänt nedlåtande om denna person och skrivit att denna person har ljugit om en misshandel) och denna chatten sprids på Facebook framför hundratals människor utav en av administratörerna över ett år senare - Är det grund till att anmäla administratören till förtal? Konversationen skedde i en privat gruppchatt och var aldrig menad att synas för andra än just administratörerna. Kan den som spred bilderna bli åtalad på några punkter då den medvetet spridit information som gjort att "anklagelserna" uppdagats och setts av fler personer än de i den privata gruppchatten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal stadgas i 5:1 Brottsbalken och förutsätter att någon utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Med andra ord är det snarare personen som har omskrivits som har möjlighet att väcka talan om förtal. Detta förutsätter dock att det har lämnats en uppgift om personen (alltså inte endast nedsättande åsikter) som är ägnad att "utsätta personen för omgivningens missaktning". Eftersom en diskussion i en facebookchatt troligtvis inte är ägnad att utsätta personen för omgivningens missaktning (då den ej spridits) tror jag inte att det kan vara fråga om förtal heller. Det är ju inte administratören som talat illa om personen som spridit uppgiften om jag uppfattar din fråga korrekt. Möjligtvis kan talan väckas mot den som spridit informationen utifall dennes syfte har varit att utsätta personen för annans missaktning. Förtal dessutom är ett s.k. målsägandebrott, dvs personen själv måste väcka enskilt åtal (åklagare gör ej detta). Brottet "förolämpning" stadgas i 5:3 brottsbalken, men förutsätter att uttalandet riktar sig till den utsatte själv, vilket det i detta fall inte har gjorts.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?