Förtal genom sms?

FRÅGA
Fråga om ryktesspridning och förtal.På grund av att vi hamnat i betalningssvårigheter har vi råkat ut för att 1 person som skickar anklagande sms till oss där hen skriver att vi har dåligt rykte i branschen och nämner några exempel med leverantörer som vi har haft skulder till utan att specificera sig. Denna person är inte någon vi står i skuld med överhuvudtaget men vi ifrågasätter hens beteende att sprida rykten om oss utifrån antaganden om oss. För att få personen att sluta vill vi ta reda på om detta är förtal.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En person gör sig skyldig till förtal om den utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Två undantag är om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften, 5 kap. 1 § Brottsbalken.

En förutsättning är att beskyllningen, eller uppgiften, har nått andra än den som beskyllningen handlar om. Som jag förstod det i din fråga har beskyllningarna riktats till er genom sms, vilket innebär att beskyllningarna inte har riktats mot eller nått annan. Samtidigt så skriver ni att personen i fråga "sprider rykten", vilket tyder på att andra också fått höra vad personen skrivit till er.

Nästa fråga blir då om personens beskyllning är försvarlig. När man bedömer om ett uppgiftslämnande är försvarligt ska alla omständigheter beaktas. Till exempel allvaret i beskyllningen, i vilken situation den lämnats, till vem och i vilket syfte och vem som lämnade den. Det är svårt för mig att uttala mig i denna fråga eftersom jag inte vet vad personen sagt till andra. Bara påpekandet att ni har betalningssvårigheter borde dock inte innebära förtal, eftersom det av din fråga framgår att det är sant. Eftersom ni, som jag förstått det, är ett företag som bedriver affärer finns det ett intresse hos era kunder att veta den informationen, och det skulle därför kunna ses som försvarligt. Men som sagt finns det flera omständigheter som ska beaktas, till exempel hur beskyllningen har formulerats, till vem och i vilket syfte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?