Förtal genom bildpublicering

FRÅGA
Hejsan! Om någon har lagt ut en text med tillhörande bild på internet, där man menar att personen på bilden har begått ett brott. Inget namn är nämnt i texten och på bilden syns en person bakifrån/snett från sidan. Alltså man ser ej ansiktet. Är det möjligt att väcka åtal för förtal med det som bevis?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågan om förtal behandlas i brottsbalken, som du hittar här

För att dömas för förtal enligt brottsbalken 5 kap. 1 § krävs att gärningsmannen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det krävs alltså att en viss person utpekas som brottslig. Utifrån din fråga, krävs för förtal att det går att identifiera personen på bilden, annars har ju inget utpekande skett. Är bilden sådan att det går att identifiera personen skulle det scenario du beskriver kunna innebära ett förtal. Möjligheten att väcka åtal är också beroende av vilken bevisning som finns i målet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82573)