Förtal, förolämpning och provokation

Hej, Jag misshandlade en person efter det att han inför min familj och ytterligare några personer uttryckt: är du dum i huvudet din jävla idiot och ytterligare några liknande fraser då jag var ensam med personen. Jag upplevde det som oerhört kränkande och provocerande och slog honom. jag är åtalad. kan jag stämma honnom för ärekränkning och förtal

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (framöver BrB). För att ett förfarande ska räknas som förtal ska det typiskt sett räcka för att utsätta en person för andras missaktning. Det innebär att förtal inte är beroende av hur den drabbade känner sig, utan av hur omgivningen uppfattar det. För förtal krävs dessutom att det lämnas en uppgift, inte bara en nedsättande kommentar. I ert fall lär det förmodligen inte anses vara förtal på grund av att det förtalaren sagt inte är tillräckligt ägnat att skapa missaktning mot dig.

Brottet förolämpning, som regleras i 5 kap. 3 §, skiljer sig från brottet förtal på så sätt att det ska riktas mot den drabbade, inte mot bilden av den drabbade som omgivningen har. För att klassas som förolämpning måste det sagda smäda någon annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom. Det krävs även att gärningsmannen har uppsåt att såra den drabbades självkänsla. Brottet är subsidiärt till förtal, vilket innebär att det aktualiseras endast om det inte är fråga om förtal.

Oavsett om en domstol finner att förtal eller förolämpning är aktuellt eller inte kan det kränkande beteendet ändå fungera som en förmildrande omständighet vid bestämmandet av påföljd för dig, vilket stadgas i 29 kap. 3 § första punkten BrB. Detta innebär att när du begår ett brott som föranletts av provokation av någon genom uppenbart kränkande beteende så ska domstolen straffa dig mildare än om brottet begåtts helt oprovocerat.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul NabiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo