Förtal för uttalande om personförföljelse

Jag är medlem i en bostadsrättsförening och har i sak, via mail, kritiserat ordföranden för att ha misskött handläggningen av ett flertal föreningsärenden. Nu har en av styrelseledamöterna via mail till övriga styrelseledamöter mfl påstått att jag utövat "rena personförföljelsen" mot ordföranden vilket inte alls är fallet. Personförföljelse är vad jag kan förstå ett brott. Styrelseledamotens påstående är osant och avser jag därför att polisanmäla denne för ärekränkning. Har jag stöd i lagen och kan jag vinna framgång med min anmälan

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken dömes den som bl.a. pekar ut någon som brottslig för förtal. För att dömas krävs det att utgiften har lämnats till en utomstående, dvs. inte endast till den beskyllde. Brottet förtal anses fullbordat så snart uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I detta fall kan man anse att brottet förtal är fullbordat då du har anklagats för en osann uppgift. Det krävs vidare inte att den osanna uppgiften verkligen har medfört andras missaktning, utan det räcker med att spridningen var ägnad för det.

Tilläggsvis ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet. Det ska med andra ord vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Som regel brukar en beskyllning av brott anses vara nedsättande, undantag görs dock för lindrigare brott. Vidare är det tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning.

Vidare i samma paragraf, 5 kap. 1 § 2 st., framgår att handlingen ska vara straffri om uttalandet med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna ut, om uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för det.

För att avgöra om uppgiftslämnandet var försvarligt måste man göra en avvägning mellan det allmänna intresset av att lämna ut uppgiften och ditt intresse av att inte uppgiften inte lämnas ut. Vad en domstol skulle komma fram till i denna del är svårt att säga. Dock är det inte troligt att det är försvarligt av ordföranden att anklaga dig för personförföljelse. Därför skulle du möjligtvis kunna framgång med din anmälan.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig på Zozan.peker.9822@student.uu.se

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo