Förtal för förskolelärare.

FRÅGA
Jag har arbetat inom förskolan i 30 år. För några år sedan blev jag anklagad av en familj för att ha angripit mej på en treåring. Jag hatar denna familj då det är helt osant det dom säger. Jag blev självklart trodd och inte dömd utan anklagelserna gick från åklagaren med vändande post. Hatar nu vissa grupper i samhället så klartHar inte fått något skadestånd eller dylikt. Har jag som oskyldig svensk i Sverige inga som helst rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom detta i huvudsak rör en polisanmälan av oskyldig och att du anser dig förtalad finner vi lagstödet i brottsbalken, se här. Vad gäller möjligheten till skadestånd finner vi denna i skadeståndslagen, se här

Brott

Kort sammanfattat kan den som polisanmäler någon som är oskyldig med syfte att anmälan ska leda till en fällande dom, bli dömd för brottet falsk angivelse, BrB 15:6.

Förtal får i huvudsak anses omfatta situationer som faller utanför brottet falsk angivelses område, d.v.s. utanför polisanmälan. Det som särskiljer brotten är dessutom att förtalsuppsåtet inte omfattar att få den polisanmälde dömd utan meningen är att utsätta denne för andras missaktning, BrB 5:1.

Den som anmälde dig skulle kunna bli dömd för en brottslig handling, du kan polisanmäla händelsen till åklagarmyndigheten.

För mer information om dessa brott och hur de bedöms kan du läsa här.

Skadestånd

För att få skadestånd finns det två grunder du kan stå på. Den första är om du t.ex. förlorat jobbet genom den osanna polisanmälan. Det krävs då att du lidit en förmögenhetsskada, förlusten av jobbet, genom den anmälandes brottsliga handling, SkL 2:2. Den andra grunden är om du anser din ära kränkt genom en handling som är brottslig. Du kan då få ersättning motsvarande den skada som kränkningen innebär, SkL 2:3.

Vill du ha hjälp att gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning.

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1066)
2020-11-25 Förolämpning
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?

Alla besvarade frågor (86512)