Förtal enligt 5 kap. 1 § BrB när falska brottsanklagelser lämnas till arbetsgivaren

FRÅGA
HejJag jobbar inom en myndighet som myndighetsperson. En utomstående har kontaktat till min arbetsgivare och uppgett falska anklagelser om att jag skulle begått brott i min myndighetsutövning, jag skulle spridit sekretessbelagda uppgifter. Arbetsgivaren gjorde en utredning som påvisade att jag var oskyldig till detta. Kan jag anmäla den här personen för förtal enligt 5 § BRb? Kan det eventuellt gå under "Allmänt åtal"?Den här personen har ringt, skrivit sms, varit uppsökande mot både mig och mina minderåriga barn. Det kan handla om 20-30 telefonsamtal/dag och uppsökande av min vänner för att få kontakt med mig. Är detta något jag kan anmäla som trakasserier?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du anmäla personen för förtal?

Brottet förtal innebär att någon har utpekat en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (här " target="_blank">5 kap. 1 § brottsbalken). Det krävs också att syftet har varit att skada personen i frågas anseende. I ditt fall uppfattar jag det som ostridigt att dessa rekvisit är uppfyllda, eftersom att den utomstående personen i fråga aktivt har kontaktat din arbetsgivare och lämnat brottsanklagelser gentemot dig som visat sig vara falska. Att syftet har varit att skada ditt anseende ter sig enligt mig uppenbart. Min bedömning är därför att du definitivt kan polisanmäla personen för förtal.

Allmänt åtal?

Allmänt åtal innebär att åtal väcks av en åklagare istället för på initiativ av den utsatta. Grundregeln är att brott i 5 kap. BrB undantas från allmänt åtal, en åklagare får inte lov att väcka åtal för ex. förtal utan det åvilar den som anser sig blivit utsatt att anmäla brottet. Jag skulle därför inte påstå att det är aktuellt i ditt fall.

Kan du anmäla personen för trakasserier?

Vad gäller personens upprepade försök till att ta kontakt med dig och dina barn via bland annat telefon så faller detta under brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Rekvisiten för detta brott är att personen har utsatt någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande med syfte att kränka dennes frid på ett kännbar sätt. Domstolen har i tidigare avgörande slagit fast att det anses vara ofredande att vid upprepade tillfällen ringa, maila och på andra sätt kontakta personer mot deras vilja. Du skriver att det rör sig om 20-30 telefonsamtal om dagen vilket otvivelaktigt är att anse som ofredande.

Polisanmäl!

Mitt råd till dig är att polisanmäla personen för både förtal och ofredande, med hänvisning till 5 kap. 1 § och 4 kap. 7 § BrB.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88281)