Förtal eller grovt förtal? - preskriptionstider

FRÅGA
Kan jag stämma för förtal? För 3 år sedan var jag i en boendetvist med min föredetta sambo om vårt gemensamma barn. Under rättsprocessen, i tingsrätten, anklagade mitt ex mig genom sin advokat för att jag tänkt att döda vårt gemensamma barn. Då detta hände i tingsrätten med nämndemän och åklagare närvarande samt att allt spelades in, så finns det ju bevis på att detta sagts. Kan jag då stämma för förtal, anklagelsen är ju av grov art och inte det minsta rättfärdigad. Att fallet skulle vara så som mitt ex sa stämmer ej samt att det inte finns några som helst bevis eller belägg för det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. I paragrafen uppställs några kriterier som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brottet förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller på annat sätt lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning har gjort sig skyldig till brottet förtal. Om kriterierna för förtal är uppfyllda måste man då även se om någon av ansvarsfrihetsgrunderna i 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken är uppfyllda. I bestämmelsen står att om personen som uttalat sig nedsättande varit skyldig att göra detta eller att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften så kan personen undgå att dömas för förtalsbrottet. Det krävs att uppgiften som personen uttalat är sann eller att personen haft skälig grund för den.

Då din före detta sambo utpekat dig som brottslig och detta varit ägnat att utsätta dig för andras missaktning har hen uppfyllt kriterierna för brottet förtal. Om det är som du säger att det inte finns något belägg för uttalandet har jag svårt att se att någon av ansvarsfrihetsgrunderna skulle vara tillämpliga.

Problemet i ditt fall är att händelsen skedde för så pass länge sen. I 35 kap. 1 § brottsbalken står vilka preskriptionstider som gäller för de olika brotten i brottsbalken. Brottet förtal har en preskriptionstid på två år vilket innebär att du inte längre kan ställa din före detta sambo till svars för uttalandet hen gjorde i tingsrätten. En möjlighet till att ställa hen till svars är om brottet skulle bedömas som grovt förtal, se 5 kap. 2 § brottsbalken. För att förtalet ska bedömas som grovt ska uttalandet har varit ägnat att medföra allvarlig skada för dig. Det kan vara t.ex. att uttalandet fått väldigt stor spridning för att det publicerats på internet eller att innehållet är väldigt kränkande för offret. Grovt förtal har en preskriptionstid på fem år och det finns alltså fortfarande tid till att stämma före detta sambon för detta. Min bedömning är dock att detta uttalande inte skulle bedömas som grovt förtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?