Förtal eller förolämpning mot företag

FRÅGA
Hej ! Har en egen salong med hyrstolar. Igår sa jag upp en av hyresgästerna pga förtal och att denne pratat om företaget privata angelägenheter utåt och även förvrängt sanningen . Nu lägger denne person ut hela företagets namn på Facebook och skriver sin version av det hela och ber folk passa sig för att jobba hos mig. Vad gör jag har hon rätt till att hänga ut ett helt företag vid namn ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott som går under förtal återfinns i 5 kap. 1 § BrB. För att straffansvar skall aktualiseras krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen i sig riktar sig endast mot enskilda individer och inte företag, föreningar eller andra kollektiva enheter. Det saknas i Sverige skydd mot ekonomisk förtal dvs. företag m.m. Om det dock är så att yttrandena riktar sig mot en eller flera individer i företaget och inte företaget i sig kan ändå bestämmelsen förtal bli aktuell.

Undantagsfallet är dock om yttrandena rör sig mot en liten firma som nära förknippas med personen och att uppgiften som lämnas om firman i praktiken avser personen själv i fråga. Dock är detta ytterst svårt att få igenom och det fall där förtal i detta hänseende anses föreligga har handlat om en liten firma med samma namn som personen i fråga, se NJA 1950 s.250.

Även brottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB, lär inte bli aktuell då det utmärkande för förolämpningsbrottet är att uttalandet riktat sig till den berörda personen själv.

Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll