Förtal eller förolämpning, flera meddelanden

FRÅGA
Kan jag anmäla en person för förolämpling, (ev förtal) då jag och en person till får upprepade meddelanden på sms samt i privata meddelande på facebook om mig som person. Det är öknamn, könsord och förnedrande synpunkter på mitt utseende. Kan jag i såfall även anmäla det som har kommit till annan telefon än min egen rörande mig?Har uttryckligen bett denna person sluta skicka meddelanden till mig men det slutar ändå inte.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Skillnaden mellan dessa två brott är vem de riktar sig mot. Förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB), innebär att någon utpekar en annan som klandervärd, d.v.s. vill såra en person genom att prata med tredje man. Förolämpning (5 kap. 3 § BrB) innebär att meddelandet går direkt till offret.

Förtal
Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för missaktning döms för förtal. Uppgiften ska innebära att andra typiskt sett ska kunna förlora aktningen för offret. Att bete sig som denna person innebär enligt min mening att uppgift som typiskt sett innebär att människor förlorar aktningen för personen lämnas. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den.

Förolämpning
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning. Som nämnt så riktar sig uttalandet i det här fallet direkt till offret. Att smäda någon genom kränkande tillmälen, skällsord eller beskyller någon för något skymfligt innefattas. Typexempel från rättsfallet NJA 1989 s 374 är "jävla svartskalle". Innehåller texten en bestämd nedsättande uppgift, som i ditt fall, gör man sig skyldig till förolämpning. Riktar sig texten inte bara till offret utan även till tredje part döms gärningsmannen istället endast för förtal. Förolämpning är alltså ett brott som bara aktualiseras om förutsättningarna för förtal inte uppfylls.

Sammanfattning
I ditt fall verkar det som om gärningsmannen kan dömas för förtal. Vänder sig texten bara till offret blir det förolämpning, vänder den sig även till tredje part blir det förtal. Avslutningsvis kan sägas att förtal och förolämpning i skriven text i vissa kan vara tryckfrihetsbrott, se 7 kap. 4 § 14-15 p. Tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll