förtal eller förolämpning

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att kalla någon för ´´lilla kossa``, eller Jag är din pappa (inte biologiska), så visa respekt för mig?! Kontexten är elak.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information om att du blivit dömd i svensk domstol utgör förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal.

5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:

1:Den som utpekar någon såsom brottslig

2: eller klandervärd i sitt levnadssätt

3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Detta kan då ses som förtal då det kan ses falla in under p 2 eller p 3. Alternativt kan det anses vara förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB, som är ett mindre allvarligt brott men ändå ett brott.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?