Förtal eller förolämpning?

FRÅGA
Jag kritiserade en tatueringsstudio på Facebook och gav dem en dålig recension, då studion hade bemött många kunder otrevligt och bland annat hotat och använt fula ord mot flera vänner till mig. De svarade följande på min recension:"Ursäkta att vi inte ville tatuera dig när du kommer in med en jacka där du har patches med hackors på och frågar om det jobbar någon svensk här!"Är detta tillräckligt för att kalla förtal? Vad bör jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärekränkningsbrott är något du kan hitta i 5 kap. Brottsbalken [BrB]. Det finns två typer av ärekränkningsbrott: Förtal och förolämpning, varav förtal har företräde framför förolämpning när någon av dem ska tillämpas [5 kap. 3 § BrB].

Förutsättningar för att förtal ska vara aktuellt [5 kap. 1 § första stycket]

För att det ska vara fråga om förtal krävs det för det första att en person försöker utpeka en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det krävs att uttalandet ska syfta till att få med andras missaktning för dig. Det innebär att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Att antyda att du inte vill att någon annan än en svensk ska hjälpa dig, samt att få dig att associeras med nazism kan falla under detta.

Som alternativ till att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, kan också förtal föreligga om uppgift lämnats till annan än den som blivit ärekränkt. Eftersom många människor kan ta del av det som finns på Facebook och att meddelandet inte skickades privat, kan det ses som att uppgiften lämnats till andra men det är en bedömningsfråga som jag tyvärr inte kan säga något mer om.

Utöver att någon annan ska ha tagit del av uppgiften, krävs det även att uppgiftslämnandet haft till syfte att få andra att missakta dig, dvs att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Man behöver inte visa att andra ändrat sin uppfattning om dig, utan det räcker att syftet att få andra att missakta dig finns. Det krävs inte heller att uppgiften måste vara osann för att tatueringsstudion ska bli ansvarig, utan de kan bli ansvariga även om uppgiften skulle vara sann. Tonvikten läggs vid att man äventyrat någon annans ära.

Ansvarsfrihet för tatueringsstudion [5 kap. 1 § andra stycket]

Det finns dock en regel som säger att tatueringsstudion kan bli friad från ansvar om de kan visa att de varit skyldiga att lämna dessa uppgifter om dig, men rimligtvis är det inte tvunget att kalla dig och dina vänner för kränkande ord på Facebook när andra formuleringar kunde ha använts. Skyldighet enligt denna regel uppstår oftast i den omfattningen att man är skyldig att lämna uppgifter vid vittnesmål eller polisförhör, med andra ord- inte alls samma situation i ditt fall.

Det finns ytterligare ett skydd och det är ifall tatueringsstudion kan visa att deras uppgiftslämnande varit försvarligt med hänsyn till yttrandefrihet och demokratins grundvärderingar. Studion hade kunnat hävda att du själv framkallat den kränkande handlingen genom att agera på visst sätt. Om studion visar att uppgiften är sann eller att de haft skälig grund till att uttrycka sig på det sätt som de gjort, kan de bli fria från ansvar. Notera att det inte krävs att det måste visa att uppgiften är sann, utan bara att de haft skälig grund att uttala sig på det sättet. Exempelvis om du i din recension själv uttryckt dig på ett sätt som kan uppröra dem.

Förutsättningar för förolämpning [5 kap. 3 § BrB]

Förolämpning skiljer sig från förtal, då det här krävs att uttalandet riktas direkt till den kränkta och att uttalandet på något sätt sänker dennes självkänsla. Det kan röra sig om kränkningar som att man kallar den kränkta olika skällsord, som exempelvis att kalla någon för nazist.

Vidare krävs det inte att en uppgift lämnats för att det ska räknas som en förolämpning. Om kränkningen skulle innehålla en nedsättande uppgift som riktas både till den kränkta och till andra, uppfylls kriterierna både för förolämpning och förtal. I sådana fall ska förtal tillämpas.

Om du vill väcka åtal antingen angående förtal eller förolämpning, krävs det att det är du själv som gör detta. [5 kap. 5 § BrB]

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig, och utefter informationen jag presenterat ovan kan det vara fråga om förtal, eller i andra hand förolämpning, men mycket beror på om tatueringsstudion kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften och att du uttalat dig på ett sätt som har givit dem anledning att svara på detta vis. Det är väldigt svårt att säga något exakt utan jag skulle råda dig att kontakta en jurist på området som kan hjälpa dig ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?