Förtal eller förolämpning

Har fått sms där det står att jag tar betalt för sex, har förmyndare och inte tar hand om mina barn. Allt detta är naturligtvis lögn och polisanmält. Har fått höra att det är svårt att få till åtal mot detta. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man skriver på nätet att någon är säljer sexuella tjänster så kan detta vara ett förtal, eftersom det är något man skriver för att få andra att tycka illa om någon. En förutsättning för att detta ska kunna utgör brottet förtal krävs det dock att smset skickats till fler personer än bara till dig. När någon skrivit till dig med avsikt att förolämpa dig kan det vara fråga om brottet förolämpning 5 kap. 3 § brottsbalken. Det gäller särskilt om man skriver något dumt om någons hudfärg, kön eller sexuella läggning.

Vad gäller åtalet för dessa två brott gäller speciella regler. Huvudregeln i svensk straff - och processrätt är att åklagaren är den som väcker åtal när man misstänker att brott begåtts. Huvudregeln gör man dock avsteg ifr¨n när det gäller dessa två brott. Åklagaren får nämligen som huvudregel inte väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Detta innebär att det är du, om det är du som känner dig förolämpad eller förtalad som ska väcka åtal. Detta kallas att man väcker enskilt åtal.

Regler om enskilt åtal återfinns 47 kap. rättegångsbalken. Åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid enskilt åtal. Vidare gäller för att enskilt åtal att rättegångskostnaderna likställs med ett vanligt civilmål. Det kan med andra ord vara förenat med betydande kostnader att inleda ett enskilt åtal om man inte är relativt säker på att vinna med anledning av att den förlorande parten får betala rättegångskostnaderna.

Det enskilda åtalet väcks genom en skriftlig ansökan om stämning å den som skall tilltalas. Ansökan skickas till tingsrätten. En ansökan om stämning skall innehålla uppgifter om den tilltalades namn, adress och personnummer. Vidare ska den brottsliga gärningen beskrivas med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande. Man ska också lämna det eller de lagrum som är tillämpliga det enskilda anspråk som den som väcker åtalet vill framställa samt en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för anspråket. De bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”