Förtal eller förlämpning?

Jag har blivit anklagad för att ha legat med min chef för att få mitt jobb. Jg känner mig krängt och ledsen. Det känns viktigt för mig att tydligt Markera att detta inte är sant. Det är ju mobbning, får man säga vad som helst utan konsekvens? Kan jag göra en polisanmälan om förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte tillåtet att yttra sig hur som helst, det kan få konsekvenser.

I 5 kap. 1§ Brottsbalken (BrB) stadgas att en person kan dömas för förtal om denne utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller om denne lämnar uppgift i syfte att utsätta en person för andras missaktning.

För att det ska kunna röra sig om brottet förtal ska personen som riktat anklagelsen ha talat med andra personer om påståendet kring dig. Det rör sig således inte om förtal om personen i fråga riktat anklagelsen direkt mot dig och inte talat med en tredje part.

Om förtal inte går att hävda i ditt fall kan personen istället ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap. 3§ BrB. Detta då personen kan anses ha riktat en beskyllning mot dig. Dock så krävs det att gärningen, anklagelsen, har varit ägnad att kränka din självkänsla eller värdighet. Det verkar vara så i ditt fall.

Då jag inte vet detaljer kring händelsen så är det svårt att säga om ett brott har ägt rum och i sådant fall vilket av dessa brott som kan bli aktuellt.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo