Förtal eller falsk tillvitelse?

Hej!

Jag undrar om det räknas som förtal när en människa ljuger och ger falska uppgifter i syfte att skada mig och mitt rykte som förälder till socialtjänsten. Personen ifråga har sagt att jag är tablettmissbrukare, alkoholist och att min sambo slagit mig. Detta är fullständig lögn och jag är nu orolig över vad som komma skall även om jag kan motbevisa dessa påståenden är jag trött på personens trakasserier och undrar om det finns underlag att anmäla henne.

Mvh.

Emma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det förtal?

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som typiskt sätt utsätter någon för andras missaktning, döms för förtal till böter. Om personen dock var skyldig att uttala sig om detta eller om det är med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att personen lämnade dessa uppgifter, och personen även visar att uppgifterna var sanna eller om denne annars har skälig grund för att lämna uppgifterna, så ska denne inte dömas för förtal. Detta regleras i 5 kap. 1 § BrB

För att det ska räknas som förtal måste uttalandet vara avsett att skada en annan människas anseende hos andra. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Att uttala sig för myndigheter är straffritt om man måste, exempelvis vid en rättegång. Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger. Förtal är ett brott som hör under enskilt åtal enligt 5:5 BrB. Till skillnad från allmänt åtal innebär det att du är den som måste göra polisanmälan och ange brottet till åtal, en åklagare eller annan kan inte göra anmälan åt dig. Detta kan du alltså polisanmäla men vi är inte klara här.

Annat brott än förtal?

Om man lämnat en lögnaktig uppgift till socialtjänsten kan det utgöra brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, och medföra straffansvar enligt brottsbalken 15 kap 7 § BrB, d.v.s. det kan polisanmälas.

Även i detta fall räcker det inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen, det måste även finnas ett uppsåt eller, för vårdslös tillvitelse, i vart fall oaktsamhet.

Om någon lögnaktigt har gjort en anmälan till Socialtjänsten eller uppgett oriktiga uppgifter trots att personen kände till att så inte var fallet är det mycket möjligt att ett brott har begåtts. Om du misstänker att så är fallet går det naturligtvis bra att göra en polisanmälan.

Alltså är både förtal och falskt tillvitelse eller värdslås tillvitelse aktuellt. Falsk och vårdslös tillvitelse konsumerar brottet förtal eftersom falsk och vårdslös tillvitelse inkluderar förtalet. Falsk respektive vårdslös tillvitelse hör under allmänt åtal och om det kommer till Polismyndighetens kännedom genom din polisanmälan är det ett brott som ska utredas. Jag rekommenderar därför att du gör en polisanmälan om falsk eller vårdslös tillvitelse.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo