Förtal eller falsk tillvitelse

FRÅGA
HejJag är i en vårdnadstvist med mitt ex igår när min dotter skulle åka hem till henne så börja hon gråta å ville inte åka till mamma, då fick hon självklart stanna.Sent på kvällen ringer en från socialen upp mig å berättar att mitt ex har ring å påstått att jag VÄGRAR släppa hem min dotter till mamman och att jag skulle sitta å röka hasch med min dotter vilket ABSOLUT är helt absurt. Jag varken snusar eller röker å det vet mitt ex om, med dom uttalen från henne kan jag göra en anmälan om ärekränknig/förtal då ? Det hon säger kan ju få katastrofala följder i det här ärendet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om huruvida en anmälan kan göras p.g.a. det din före detta påstått så finns aktuella bestämmelser i brottsbalken, se här.

Förtal.

För att din före dettas uttalande om dig ska bedömas som förtal så måste du utpekas som antingen brottslig, klandervärd eller så ska hon ha lämnat en uppgift med avsikten att den uppgiften ska utsätta dig för andras missaktning, brottsbalken 5 kap. 1 §. Att din före detta påstått att du vägrar att släppa hem er dotter till henne blir nog svårt att få bedömt som förtal, eftersom hon skulle kunna anses ha viss grund i vad som hänt för sitt påstående. Däremot är ett påstående om att du skulle sitta och röka hasch med din dotter absolut grund för en förtalstalan. Genom att beskylla dig för att röka hasch med din dotter, så utpekar hon dig som brottslig, klandervärd och uppgiften är ägnad att utsätta dig för socialarbetarens missaktning.

Falsk tillvitelse.

Om det skulle vara så att din före detta inte bara har rent allmänt velat klandra/förtala dig utan velat göra en anmälan till behörig myndighet så rör det sig troligen inte längre om förtal utan om falsk tillvitelse, se brottsbalken 15 kap. 7 §. Eftersom socialtjänsten är behörig myndighet vad gäller anmälan om "skadliga omständigheter" för barnets del, så skulle det kunna hävdas, beroende av vad hon sagt, att hon gjort rätt i att vända sig till socialtjänsten. Det är liknande förutsättningar för falsk tillvitelse som för en förtalstalan. Har hon sanningslöst påstått att du rökt hasch med din dotter, vilket är brottsligt, och hon inte haft skälig anledning att anta att hennes påståenden är riktiga så kan hon dömas för falsk tillvitelse eller den lindrigare formen vårdslös tillvitelse oavsett om anmält till rätt myndighet.

Rekommendation.

Jag skulle råda dig att kontakta socialtjänsten för att tala med den anställda som tog emot samtalet och reda ut vad din före detta verkligen har sagt. Om det du tidigare angett stämmer så rekommenderar jag dig att antingen anlita en av våra betaltjänster eller kontakta en jurist för att gå vidare med ärendet.

Hoppas du har fått din fråga besvarad!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll