Förtal mot friad?

FRÅGA
Jag har blivit åtalad för stöld men blev friad på alla punkter av Hovrätten. I svallvågorna av detta har ett lokalt politskt parti och en privatperson från samma parti, dels utdelat ett pris för civilkurage och dels uttalat att jag skulle ha agerat bedrägligt. Man uttalar att jag hållit på med vad de kallar "bedrägligt beteende" trots att jag är friad av såväl tingsrätten som hovrätten.Min fundering är om det kan finnas fog för en anmälan om förtal för ärekränkning
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.

I detta fall verkar eventuellt uttalandena syfta på att du skulle vara brottslig, eftersom "bedrägligt beteende" är ett brott. Dessa uttalanden skulle alltså kanske kunna klassas som förtal.

Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Du måste alltså först göra en polisanmälan, och sen eventuelltsjälv väcka åtal mot de personer som begått gärningarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll