Förtal eller ärekränkning?

FRÅGA
Min chef har anklagat mig för bedrägeri. Enligt honom har jag lurat företaget på 8 timmar och förtroendet är förbrukat. Jag var ledig en onsdag, men jobbade över dom andra dagarna. Så i antal timmar ligger jag på +1,5. Jag har bevis i form av en logg där det framgår när jag gjort in och utpasseringar. Det han hakat upp sig är att jag skrivit 8 timmar men inte varit där och att så får det inte få till. Men veckan innan så var jag ledig fredag och jobbade på söndag och skrev tiden på fredagen. Nu har han kallat till förhandling. Med facket och företagets advokat. Han springer runt till alla andra på företaget och säger att jag har begått ett brott. Kan jag anmäla honom för förtal eller ärekränkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärekränkning är inte ett brott enligt brottsbalken, det är däremot en kategori av brott där förtal ingår.

Förtal finns reglerat i 5 kap 1 § brottsbalken. " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Din chef har sprungit runt till alla andra på företaget och sagt att jag har begått ett brott. Det är irrelevant för förtalsbrottet om uppgiften är sann eller inte. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal. "Bedrägeriet" som gick ut på att vinna 8h kan inte anses vara annan än ett "mindre allvarligt brott" som inte räcker för att fälla din chef för förtal.

Min bedömning utifrån den information du angett är att din chefs uttalande inte är tillräckligt för förtal, då det kan vara svårt att bevisa att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. En domstols bedömning behöver inte överensstämma med min, och mycket beror på vad som kan bevisas. Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1066)
2020-11-25 Förolämpning
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?

Alla besvarade frågor (86450)