Förtal då förälder blir anklagad för att inte kunna ta hand om sitt barn?

FRÅGA
En enkel fråga får man dricka alkohol om man har barnvakt. Och bli anklagad för att man inte kan ta hand om sitt barn. Och föräldren dricker aldrig själv när barnet är hemma om den andra föräldren är nykter. Dom ser allt till att någon av dom är nyktra. Och dom unsra om det är förtal och nedräkning?Frågar åt en vän!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, det är inte olagligt att dricka alkohol om man har barnvakt (om det är lämpligt eller inte är en annan fråga som inte är av juridisk natur varför jag inte ska/kan bedöma det).

Jag tolkar vidare din fråga som att den berör huruvida det kan utgöra förtal att anklaga någon att denne "inte kan ta hand om sitt barn". Det är möjligt att ett sådant påstående kan utgöra förtal. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det är möjligt att uppgiften i din fråga skulle kunna bedömas som förtal. I förarbeten uttrycks dock att det ska vara frågan om uppgifter av "allvarligare beskaffenhet" varför anklagandet måste vara allvarligt. Det torde exempelvis anses allvarligare att sprida en uppgift om att en person "inte kan ta hand om sitt barn" till socialtjänst eller dylikt, då konsekvenserna av den oriktiga uppgiften då kan bli stora.

Det kan alltså eventuellt vara möjligt att inleda en förtalsprocess i domstol. Dock är det viktigt att här påpeka att det är svårt och kräver mycket energi från din vän att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum då din vän kommer vara sin egen åklagare. Detta bör denne ha i åtanke innan en process kring ett eventuellt förtalsbrott. Förlorar din vän processen i domstol riskerar denne även att få betala rättegångskostnaderna helt själv.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91130)