Förtal - beskyllning för rasism

FRÅGA
Jag har efter att ha delat en nyhetslänk på sociala medier som handlat om en brottslig handling där en asylsökande man knivskurit en 7-årig flicka, blivit anklagad för att vara främlingsfientlig och rasist lagd, då artikeln varit utgiven av "fria tider" som hävdas vara främlingsfientligt vinklade. Att "fria tider" som utgivare haft denna status var för mig okänt när jag delade artikeln. I efterhand har jag fått reda på att mina arbetsgivare m.fl. på min arbetsplats fått ett e-brev från en person som påstår att jag sprider rasistiskt material på nätet. Brevet innehåller fler osanna uppgifter som jag indirekt tolkar som hot och förtal. Vad kan jag göra? jag känner mig både kränkt och förolämpad, samt att jag känner att mitt rykte eller min uppfattning från andra på min arbetsplats kan ha försämrats pga detta. Stor tacksamhet för svar. Vänlig Hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förtal avser bland annat utpekande av någon som klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som är ägnat att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket. Klandervärdhet avser beteende av allvarlig art och dess nedsättande bedöms utifrån vilka kretsar den utpekade personen tillhör. Exempel på typiska utpekanden är att anklaga någon för att vara aktiv nazist eller prostituerad. Eftersom rasism är en huvudbeståndsdel i förtalsgrundande nazism, och rasism anses vara oacceptabel i samhället, så är en beskyllning för rasism ett utpekande som är ägnat att utsätta den utpekade personen för andras missaktning.

Eftersom brevet som din arbetsgivare har erhållit utpekar dig som främlingsfientlig och rasist så har avsändaren följaktligen utpekat dig som klandervärd på ett sätt som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning på din arbetsplats, varvid avsändaren kan dömas för förtal (Brottsbalk 5:1 första stycket). Det framgår inte av din berättelse vad du har för arbetsuppgifter, det vill säga om arbetsplatsen av någon anledning är särskilt beroende av att eventuell rasism kommer upp till ytan och hanteras av arbetsgivaren, men med största sannolikhet så kan inte avsändaren åtnjuta ansvarsfrihet för förtal med hänvisning till försvarlighet (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Försvarlighet brukar vanligen avse värdet av heltäckande nyhetsförmedling, tjänsteintyg i vissa situationer och samtal inom familjen.

Med andra ord så kan du med fördel göra en polisanmälan.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Då det inte framgår av min berättelse var jag arbetar, så vill jag tillägga att min arbetsplats är en advokatfirma och att det i allra högsta grad är av betydelse vad gällande min trovärdighet.
2016-01-19 19:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1039)
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour

Alla besvarade frågor (85190)