Förtal avliden katt

Min granne kom inrusandes en morgon i somras och meddelade att deras katt låg död på deras gräsmatta. Han sa att eftersom den inte hade några yttre skador och att den därför troligen var förgiftad och att vi hade dödat katten Därefter har grannen spridit ut till andra grannar i området att vi har förgiftat deras katt. Detta är förtal och det känns inte bra. Jag har försökt att tala med min granne om detta. Skall jag ignorera och glömma detta eller skall jag polisanmäla. Katten har obducerats och var inte förgiftad.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuellt lagrum

Brottet förtal stadgas i 5 kapitlet 1 § brottsbalken. En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Förtal

En anklagelse att du skulle förgiftat grannens katt är ett sådant utpekande som träffas av bestämmelsen eftersom personen i fråga utpekar dig som brottslig i ditt levnadssätt. Att personen även sprider anklagelserna till grannarna innebär att personen vill utsätta dig för andras missaktning. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär.

Man kan däremot gå fri från förtal om det visar sig att anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att den var sann, eller att man har haft skälig grund att anta att den var sann 5 kap. 1 § 2 st brottsbalken. Utifrån uppgifterna du givit och att de är sanningsenliga, finns det inget som tyder på att denna undantagsregel skulle vara aktuell.

Vad bör du göra?

Huvudregeln är att förtal hamnar under enskilt åtal 5 kap. 5 § brottsbalken. Enskilt åtal innebär till skillnad från allmänt åtal att målsägande själv är den som väcker åtal, 47 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Ansvaret ligger alltså på dig att väcka åtal gentemot din granne. Vidare bör det nämnas att enskilda åtal också kan bli mycket kostsamma, skulle du förlora målet finns en möjlighet att du får stå för hela rättegångskostnaden.

Men det finns även en möjlighet för en åklagare att väcka åtal om det föreligger särskilda skäl. Exempel på sådant är om det fått stor spridning etc. Skulle åklagaren välja att väcka åtal behöver du inte stå för några kostnader.

Min rekommendation till dig är att anmäla detta till polisen med en vädjan att åtal väcks för förtal. Därefter kommer en åklagare ta beslut om ett allmänt åtal skall väckas eller inte. Men kom också ihåg att du har en möjlighet till att väcka enskilt åtal oavsett.

Melina PapadopoulosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”