Förtal av tidigare arbetsgivare?

FRÅGA
HejOm jag har slutat på ett arbete och förredetta arbetsgivaren prata illa om dig som anställd som e.x att man skulle ha misskött sig, bara varit sjukskriven att man ska ha blivit uppsagd av personliga själ, men det ska vara pgr av arbetsbrist istället. Att de helt ljuger och vill sätta mig i dålig dager. Får dom göra detta mot en förredetta anställd? Företaget har gjort fel sen tidigare de hotade och kränkte mig och facket fick gå in och förhandla. Kan de fortsätta att bråka
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan göra något åt att din förra arbetsgivare talar illa om dig. Rent juridiskt så är det svårt att komma åt människor som går runt och baktalar andra. Det finns dock ett brott som kallas "förtal" och förenklat innebär det att i vissa fall är det brottsligt att prata illa om en annan person. I mitt svar kommer jag först att förklara mer detaljerat vad som menas med "förtal", för att sedan gå vidare till att berätta hur man väcker åtal vid förtal för att tillsist säga vad jag tycker att du ska göra nu.

Vad är förtal?
Brottet förtal hittas i 5 kap 1 § brottsbalken.

Brottet förtal föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det handlar alltså om att man baktalar någon inför andra människor och det man berättar är av sådan art att det skapar missaktning.

Din arbetsgivare kan alltså ha gjort sig skyldig till förtal om han/hon har spridit kränkande uppgifter till andra om dig. Nu vet jag inte exakt vad arbetsgivaren har sagt eller till hur många han/hon har spridas dessa uppgifter till, vilket gör att jag inte kan säga med säkerhet om agerandet utgör förtal eller inte. Det framgår dock att arbetsgivaren pratat illa om dig till andra människor vilket gör att han/hon skulle kunna vara skyldig till brottet.

Hur väcker man åtal om man blivit utsatt för förtal?
Det finns två sätt att väcka åtal när det gäller förtal, antingen gör man det själv (enskilt åtal) eller så gör åklagaren det (allmänt åtal).

Enskilt åtal
Att väcka åtal vid förtal är speciellt då huvudregeln är att varken polis eller åklagare blandar sig i ärendet. Det är istället målsäganden (den som blivit utsatt för brott) som kan väcka åtal. Om man vill ställa en person till svars inför domstol så får man göra det genom att väcka s.k. enskilt åtal.

Regler om enskilt åtal hittas i rättegångsbalken, främst i 47 kap.

Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap 1 § rättegångsbalken). Stämningsansökan ska bland annat innehålla en beskrivning av den brottsliga gärningen, vem som är gärningsman och vem som är målsägande.

Det är viktigt att tänka på att vid ett sånt här mål står inte staten för rättegångskostnaderna (vilket är fallet vid ett "vanligt brottmål" där åklagaren väcker åtal). Det kan bli dyrt för dig som privatperson om du förlorar målet eftersom att du får stå för dina egna och motpartens rättegångskostnader.

Allmänt åtal
I vissa undantagsfall kan åklagaren väcka åtal vid förtal, nämligen om det föreligger "särskilda skäl". Särskilda skäl vid förtal kan till exempel föreligga om det förekommit en stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått mycket allvarliga brott.

Det som krävs av er för att åklagaren ska kunna väcka åtal är att du göra en polisanmälan.

Hur kan du göra nu?
Jag skulle säga att det bästa är att försöka resonera och förmå arbetsgivaren att upphöra med att baktala dig.

Upphör inte arbetsgivarens beteende kan du alltid prova att polisanmäla honom/henne. Det är ganska ovanligt att polis och/eller åklagare väcker åtal när de får in anmälningar rörande förtal eftersom att det måste föreligga "särskilda skäl". Om åklagaren skulle väcka åtal så behöver du inte stå för några rättegångskostnader.

Om åklagaren inte väcker åtal så finns möjligheten att väcka enskilt åtal genom att lämna in en egen stämningsansökan till tingsrätten, dock kan detta bli väldigt dyrt om du skulle förlora målet. Skulle du väcka enskilt åtal rekommenderar jag att ni tar kontakt med en advokat som hjälper dig att skriva stämningsansökan och föra talan i rätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92181)