Förtal av juridisk person

FRÅGA
Jag driver en webshop med auktioner. Nu har en grupp av människor på ca, 10 st gått ihop och jobbar febrilt med att försöka förstöra mitt företag. Dom sprider just nu att jag skulle ha bulvaner på en sida på facebook, helt utan beläggs Något som givetvis skadar och påverkat mitt rykte som företag. Vad kan jag göra åt det?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom förtalsbrottet endast omfattar kränkande uppgifter avseende fysiska personer anses företag (juridiska personer) ej kunna bli föremål för brott i berört avseende. Härmed dock inte sagt att brott helt skulle vara uteslutet endast för att de uppgifter som spridits rör en affärsverksamhet. Varje företag sköts av en eller flera fysiska personer, vilka är berättigade samma skydd som alla andra potentiella brottsoffer. Det må vara svårare att identifiera identifiera ett brottsoffer om en hel organisation berörs, men i de fall det är tydligt att en enskild utpekas som klandervärd kan brott ändå ha begåtts (jfr. NJA II 1962 s. 149).


Vad som ytterst blir avgörande är sålunda om de spridda uppgifterna rör en (eller flera) specifik(a) person(er) eller ett helt företag (givet att de som lämnat uppgifterna agerat uppsåtligt). Har som i förevarande fall synes ha skett angivits att en viss person företagit vissa klandervärda handlingar torde ett brott ha begåtts. Detta kan dock ej med säkerhet avgöras då informationen är aningen knapphändig. Rekommendabelt vore oavsett vilket att ta kontakt med polismyndigheten för att, om detta kan anses befogat, upprätta en anmälan.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1024)
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?
2020-09-20 Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?

Alla besvarade frågor (84258)