Förtal av företag?

FRÅGA
Hej!Har fått veta att en person ljugit och förtalat oss personligen (mej själv & min man), men framför allt vårt företag!Personen i fråga har gjort detta med avsikter att försöka förstöra vårt företags goda rykte & anseende!Räknas detta som ett brott & kan vi göra en polisanmälan??Tack på förhand!Vänliga hälsningar Lotta P
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förtal finns i Brottsbalken 5 kap 1 § (här) och är alltså ett brott. Det är dock endast möjligt att begå förtal gentemot fysiska personer, varför det inte är möjligt att begå förtal gentemot exempelvis ett företag. Detta på grund av att en kriminalisering av förtal av juridiska personer ses som en alltför långtgående inskränkning i yttrandefriheten.

Om personen ifråga däremot har utpekat en fysisk person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan personen dömas för förtal till böter, om det inte med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och han/hon visar att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den. Observera att personen alltså endast kan ha begått ett brott om den haft för avsikt att utsätta dig och/eller din man för andras missaktning, inte ert företag.

Förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att endast den som blivit utsatt för brottet kan väcka åtal, se Brottsbalken 5 kap 5 §, här. Det är viktigt att påpeka att om du skulle förlora målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82646)