Förtal av avliden person

Hej.

Jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig svara på några frågor.

Jag har läst lagen om förtal om död person. Undrar om någon skulle kunna förklara för mig vad meningen i stora bokstäver i slutet av paragrafen betyder.

"5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller

3. förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon och, OM ÅTAL AV SÄRSKILDA SKÄL ANSES PÅKALLAT FRÅN ALLMÄN SYNPUNKT, AV ÅKLAGARE."

Vad jag undrar är: finns det omständigheter då någon som inte är släkt/relaterad till den döde kan lämna in en stämningsansökan (eller annan ansökan om utredning eller åtal om sådan finns)? Tex om det anses vara i allmänt intresse?

Tack för hjälpen!

Mvh

Nicolina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan behandlar om hur man ska tolka 5:5 st. 2 BrB. Mer specifikt om andra än målsäganden kan väcka åtal om förtal av avliden person.

Och ja, jag tolkar det som att andra än målsäganden kan väcka åtal, oftast då det allmänna (åklagare) om vissa speciella förutsättningar är uppfyllda.

I förarbetena till bestämmelsen (5:5 BrB) så nämns två typfall som exempel då åtal ur allmänt intresse kan bli aktuellt: (Prop. 2013/14:47 s. 38)

Om det finns det ett klart samhällsintresse av att brottet ska dras inför rätta ochom det finns starka skäl med hänsyn till målsäganden att det allmänna medverkar

Med sagt blir det naturligt att sannolikheten för talan väcks av det allmänna större, ju grövre förtalet är.

Det måste helt enkelt röra sig om så pass allvarliga anklagelser från den tilltalade för att det allmänna ska kunna åtala för förtal. Till exempel på skyddsvärda intressen från det allmänna skulle kunna vara:

Spridning av sexuell och integritetskränkande art på den utpekadeStor spridning av att den utpekade gjort sig skyldig till allvarlig brottslighetStor spridning som drabbar den avlidnas vänner och familj mycket hårt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”