Förtal av avliden och skadeståndsmöjligheter för släktingar

FRÅGA
Kränkning av avliden
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kränkning av en avliden kan klassificeras som ett ärekränkningsbrott enligt brottsbalken. Brottet i fråga är förtal av avliden. Kriterierna för brottet är de samma som för vanligt förtal; uppgifter ska ha lämnats om den avlidne som är ägnade att utsätta den avlidne personen för missaktning. Huruvida uppgifterna är sanna eller inte spelar därför ingen roll för om ageranden utgör ett brott. Det viktiga att bestämma är om personen utsätts för missaktning, alltså om uppgifterna medför ett dåligt rykte eller liknande.

Det speciella angående kränkningen/förtal av avliden är att det är den avlidnes efterlevande/släktingar och närstående som såras av agerandet eller det kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Angående kränkning av den frid som bör tillkomma en avliden bör man beakta tiden som förflutit sen personen dog.

Brottet kan anmälas till polisen och en åklagare för talan i domstol.

Dessutom kan de efterlevande ansöka om skadestånd för den kränkning som de, genom den avlidne, har utsatts för. Rättsläget angående skadestånd för efterlevande är i detta fall ganska oklart. Högsta domstolen har diskuterat det i ett avgörande och framfört synpunkten att det blir märkligt om alla släktingar kan få skadestånd baserat på samma uttalanden om deras avlidna släkting. Trots detta tycks det vara så att släktingar kan föra en framgångsrik talan om skadestånd för kränkning så länge uttalandena om den avlidne varit sårande för släktingen som för talan.

Skadeståndstalan kan föras i samband med åtal i domstol och alltså föras med hjälp av åklagare.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (829)
2019-06-17 Är det förtal att kalla en ful?
2019-06-13 Förtal och förolämpning av politiker
2019-05-29 Fråga om förtal föreligger när man informerar om stöldgods och verkligt skäl för häktning
2019-05-26 Nedsättande kommentarer över internet

Alla besvarade frågor (69981)