Förtal av avliden?

FRÅGA
Hej!Om en person som har blivit mördad blir i en stor nyhetsartikel beskriven som transa, prostituerad och drogmissbrukare, är det lagligt att göra detta om det är extremt krökande för anhöriga? Oavsett om det är sant eller inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Händelseförloppet du nämner kan klassas som förtal av en avliden person, vilket är ett brott enligt 5 kap. 4 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska förtal av avliden medföra ansvar enligt 1 eller 2 §§ om gärningen bl.a är sårande för de efterlevande.

För att något ska klassas som förtal av avliden krävs alltså dels att rekvisiten i 1 § och rekvisiten i 4 § är uppfyllda:

5 kap. 1 § brottsbalken: Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.

Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en artikel som publiceras uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här ska bedömningen ske objektivt, dvs. vad som typiskt kan tänkas göra detta. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte.

5 kap. 4 § brottsbalken: de enda kraven här är att uppgifterna rör en avliden person och att uppgifterna är sårande för efterlevande. Med efterlevande menas främst efterlevande make och barn, men i undantagsfall kan även senare generationer beaktas.

I ditt fall rör uppgifterna sådana som kan tänkas utpeka någon som klandervärd eller ägnat att utsätta den berörde för andras missaktning. Du nämner också att du som närstående blivit kränkt och därmed har uppgifterna varit sårande för närstående, beroende på din relation till den avlidne. Det kan därmed vara tal om förtal av avliden.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96466)