Förtal av arbetsgivare efter uppsägning

Hej,

Detta skrev jag som ett inlägg på facebook och länkade samtidigt till en artikel där de står att många slutat pga platschefen. "Min mamma har jobbat på Gävle bro i 4 år utan problem. Sen Gävle bro fick ny platschef förändrades allt. Anställda sa upp sig utan att ha något annat jobb att gå till. Allt detta pga platschefen. Igår var det mammas tur, en hårt arbetande kvinna med en hög dos av arbetsmoral, att lämna efter att ha fått en stark krisreaktion tack vare den psykosociala arbetsmiljön orsakad av platschefen, Namn Efternamn."

Jag har alltså skrivit ut hans namn i mitt inlägg. Han ska nu göra en anmälan pga detta. Kan tillägga att jag har läkarintyger och alla tidigare anställda som kan backa upp mig på att de har slutat pga av honom. Jag undrar nu om jag kan åka dit för det här och vad straffet skulle vara isåfall? Hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som kan aktualiseras är förtal. Förtalsbestämmelsen för fall där uppgiften inte lämnats i tryckt skrift finns i brottsbalken 5:1. Den säger att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal".

Lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5:1 st. 1)
Att utsätta någon för missaktning innebär att man utpekar personen som en "sämre" människa som bör bemötas på ett negativt sätt. Det ska dock vara fråga om en uppgift som är av allvarligare beskaffenhet. En uppgift som endast framstår som lite klandervärd faller inte under lagen, även om den värderingsmässigt uppfattas som negativ för den utpekade.

Min bedömning är att du inte ägnat att utsätta arbetsgivaren för missaktning, då uppgiften inte är av så allvarlig beskaffenhet som lagen avser. Det är dock svårt att bedöma hur en domstol skulle avgöra frågan. I den fortsatta bedömningen kommer jag därmed att utgå från att bestämmelsen är tillämplig.

Undantag (brottsbalken 5:1 st 2)
Straffrättsligt ansvar aktualiseras inte om det var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller om du hade skälig grund för lämnandet.

Vid bedömningen av om det var försvarligt att lämna uppgiften ska en avvägning göras mellan allmänhetens intresse av att uppgiften lämnas och den utpekades intresse av att vara fredad. Försvarlighetsundantaget avser utpekande av enskilda och ansvariga makthavare. Med makt följer en viss acceptans för utsatthet och närgången publicitet. En arbetsgivare får till exempel tåla mer än en arbetstagare, men mindre än en politiker.

Uppgiften är sann och du har haft skälig grund för lämnandet då du trott på uppgiften och vidtagit mått för att kontrollera dess riktighet. Min samlade bedömning är att du går fri från straffansvar då din uppgift är grundad och förankrad i en tidningsartikel.

__________________________________________________________________________________________
Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”