Förtal av arbetsgivare

FRÅGA
Jag jobbar som lärare på en friskola, är nyanställd. Skulle ha gympa med mina elever och två av eleverna avviker utan att säga till mig. Och min assistent som ska hjälpa mig avviker från sin plats, där står jag själv med 20 elever. Föräldrar får veta att elever har avviket och ringer klassläraren som är rektorns fru. Hon ringer och skäller ut mig i telefonen att detta är oerhört illa gjort av mig att lämna kvar två elever i skogen. Tidningen får nys om detta av en föräldre och ringer rektorn, där han hänger ut mig som idrottslärare totalt, allt är mitt fel och han har minsann inte med detta att göra. Sedan skriver han ett långt brev till alla föräldrar på skolan att jag som idrottslärare är dålig och att allt är mitt fel. Detta är oacceptabelt och kommer inte hända igen, jag har gjort en stor reva i friskolans hjärta, Nu till frågan, kan jag på något sätt stämma den här rektorn för kränkning? Har mått jätte dåligt av detta, varit sjukskriven. Hur kan jag gå vidare med en sådan här sak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om ärekränkning och förtal finner du i 5 kap. brottsbalken (här).

Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är det förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta dem för andras missaktning. Observera att detta inte gäller rena värdomdömen så som "dum" eller "dålig". Utifrån vad som framgår av frågan verkar det som att din chef på ett konkret sätt utpekat dig som klandervärd vilket talar för att uttalandena fallet inom bestämmelsens tillämpningsområde.

Sådana konkret nedsättande uppgifter kan ändå tillåtas om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna dem och det visar sig att uppgiften var sann eller att din arbetsgivare hade skälig grund för att tro att det var sant. Detta betyder alltså att man får lämna uppgifter som inte är sanna om det är och man haft fog att tro att det är sant. Det betyder också att en sann uppgift kan vara förtal, om det inte var försvarligt att lämna den. I ditt fall kan det faktum att det rör omsorgen för barn på en skola vilket har ett stort allmänintresse tala för att uttalandena kan vara försvarliga. Det sätt som din arbetsgivare förmedlat informationen, exempelvis genom att utpeka dig som skyldig och klandervärd för en mycket stor skara talar dock starkt emot för att uttalandena kan anses vara försvarliga.

Om inget undantag är tillämpligt och uppgifterna med hänsyn till spridningen eller innehållet orsakat stor skada kan det vara att anse som grovt förtal (se 5 kap. 2 §).

I de flesta fall krävs att du väcker talan om förtal själv, till skillnad från exempelvis yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp som alltid drivs av Justitiekanslern som allmänt åtal (se rättegångsbalken 20 kap. 2 § och brottsbalken 5 kap. 5 §). Preskriptionstiden för förtal är två respektive fem år (se 35 kap. 1 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom två år om det är fråga om förtal, och inom fem år om det är fråga om grovt förtal.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att göra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?