Förtal av anonym person

FRÅGA
Hej Skrev för en tid sedan en insändare i en lokaltidning där jag beskrev hur en kollega på jobbet behandlar mig illa och pratar om mina personliga förhållanden till andra. Jag satte inte ut vare sig kollegans namn eller mitt, ej heller arbetsplatsens namn. Med tanke på kollegans temperament undrar jag om han skulle kunna stämma mig för förtal/ärekränkning?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Förtalsbrottet behandlas i Brottsbalken, som du hittar här.

Förtalsbrottet återfinns i BrB 5:1 och beskrivs på detta sätt:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

För att man ska kunna dömas för förtal krävs att någon har utpekats eller uppgift lämnats på ett sätt som kan utsätta personen för andras missaktning. Detta innebär att en nedsättande uppgift måste ha nått en tredje person. En insändare där den utpekade personen är anonym och inte går att identifiera, borde därför inte kunna ses som ett förtal.

Det är också värt att notera att förtal åtalas normalt som enskilt åtal, BrB 5:5, vilket betyder att personen som drabbats av förtalet, och inte åklagaren, åtalar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll